Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori LT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Andreev, Sergey TTY Suorituskyvyn raja-arvojen tutkiminen verkkoavusteisessa laitteidenvälisessä (Device-to-Device, D2D) tietoliikenteessä 279004 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 251 700

Borrega Sabate, Marc AALTO Alikriittisessä vedessä käsiteltyjen selluloosakuitujen fysikaaliskemialliset muutokset (PURCELL) 275398 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2016 186 948
VTT OY Alikriittisessä vedessä käsiteltyjen selluloosakuitujen fysikaaliskemialliset muutokset (PURCELL) 312470 16.05.2014 01.01.2017 - 12.11.2017 107 522

Boutellier, Jani OY Kääntäjän ja laskenta-alustan yhteissuunnittelu sulautetuille tietovuo-ohjelmille 274911 16.05.2014 01.01.2015 - 31.08.2016 104 539
TTY Kääntäjän ja laskenta-alustan yhteissuunnittelu sulautetuille tietovuo-ohjelmille 309693 16.05.2014 01.09.2016 - 30.04.2018 167 671

Brax, Saara AALTO Integraatiomekanismit monimutkaisissa palvelutarjoomissa 274327 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 283 630

Brunelli, Matteo AALTO Preferenssien johdonmukaisuus päätösanalyyttisissä menetelmissä 277135 16.05.2014 01.09.2014 - 31.01.2017 198 337

Chang, Bo AALTO Epäorgaanisten mikrokomponenttien rinnakkainen kokoonpano venyvälle elektroniikalle 275117 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 265 010

Dunne, Eimear IL Aerosolien epäsuorien säteilyvaikutusten emulointi 275815 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 242 318

Ebrahimi, Masoumeh TY Mot tillförlitliga Embedded många-core system från Opålitliga Components 278223 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 212 570

Genoud, Guillaume MIKES Radiohiilen spektroskopia ilmastotutkimuksessa 274616 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2014 25 161
VTT OY Radiohiilen spektroskopia ilmastotutkimuksessa 292756 16.05.2014 01.01.2015 - 04.06.2018 246 097

Helin, Tapio HY Aallot stokastisissa inversio-ongelmissa 275177 16.05.2014 01.09.2014 - 18.12.2017 279 771

Henriksson, Linda AALTO Luonnollisten kuvien edustukset populaatiovasteissa ihmisen näköaivokuorella 278957 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 275 640

Hänninen, Mikko JY Pienmolekyylien Aktivointi Kovalenttisesti Sidottujen N-Heterosyklisten Karbeenien 3d-Metallikomplekseilla 274505 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 254 560

Iniguez Gonzalez, Gerardo AALTO Forecasting cascades of innovation and conflict in online societies 278671 16.05.2014 01.09.2014 - 19.10.2014 22 710

Intosalmi, Jukka AALTO Kokeisiin perustuvia dynaamisia malleja adaptiivisen immuunijärjestelmän uudelleenohjelmoimisstrategioiden ennustamiseen 275537 16.05.2014 01.01.2015 - 31.12.2017 275 780

Izyurov, Konstantin HY Konformi-invarianssi statistisessa mekaniikassa, Schramm-Loewner evoluutiot ja diskreetti kompleksanalyysi 276618 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2016 176 393

Jain, Tushar AALTO Fault-tolerant Economic Model Predictive Control for Smart Energy Systems 275002 16.05.2014 01.09.2014 - 22.07.2015 90 006

Jääskeläinen, Jarmo HY Epälineaariset elliptiset yhtälöt, kvasiharmoniset kentät ja derivaatan kantama 276233 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 211 611
JY Epälineaariset elliptiset yhtälöt, kvasiharmoniset kentät ja derivaatan kantama 318636 16.05.2014 01.09.2017 - 28.02.2018 48 543

Kayo, Genku AALTO Lähes nollaenergiayhteisö integroimalla ja optimoimalla paikallisia energiajärjestelmiä 274256 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 249 520

Kääriäinen, Tommi HY Aktiivisia ainesosia sisältävien partikkeleiden stabiiliuuden ja liukenevuuden räätälöinti atomi- ja molekyylikerroskasvatusmenetelmällä. 278968 16.05.2014 01.01.2015 - 31.12.2017 292 855

Lehtivuori, Heli JY Valokytkeytyvien proteiinien primaarireaktioiden ohjaus pintaplasmonien avulla 277194 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 255 100

Lehtonen, Eero TY Memristiivinen ja memkapasitiivinen tapahtumalähtöinen neuroinspiroitu fysikaalinen laskenta 277383 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 257 600

Niskanen, Jukka-Pekka HY Kahtaisioniset ja lämpöherkät biokonjugaatit biolääketieteellisiin sovelluksiin 278720 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 268 210

Orponen, Tuomas HY Rajoitetut projektioperheet ja yhteyksiä Kakeya-tyyppisiin ongelmiin 274512 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 265 069

Peltola, Emilia AALTO Bioanturi hiilinanomateriaaleista 274670 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2018 273 910

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Peltonen, Joonas AALTO Nopea ja herkkä lämpötilan mittaus matalan lämpötilan nanoelektroniikassa 275167 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 289 630

Peresin, Maria Soledad VTT OY Utredning av gränsskikts fenomen hos lignin innehållande nanofibrillerad cellulosa och dess påverkan på prestandan hos nanokomposit material 277506 16.05.2014 01.09.2014 - 11.09.2016 147 021

Rasilo, Paavo AALTO Sähkökoneiden tehohäviöiden kytketty magnetomekaaninen analyysi 274593 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2015 89 628
TTY Sähkökoneiden tehohäviöiden kytketty magnetomekaaninen analyysi 297056 16.05.2014 01.09.2015 - 31.08.2017 194 612

Ruotsalo, Tuukka AALTO Monilähteinen tavoitteiden ennustus interaktiivisessa tiedonhaussa 278090 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2016 198 040
HY Monilähteinen tavoitteiden ennustus interaktiivisessa tiedonhaussa 312469 16.05.2014 01.01.2017 - 31.08.2017 66 500

Räsänen, Okko AALTO Kielenoppimisen laskennallinen mallinnus: fysikaalisista sensorisignaaleista korkean tason lingvistisiin esitysmuotoihin 274479 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 276 860

Sarparanta, Mirkka HY Uudet radioleimatut molekyylikuvantamisen merkkiaineet nanorakenteisten lääkeainekuljettimien arviointiin 278056 16.05.2014 01.09.2014 - 31.05.2018 305 330

Sievi-Korte, Outi TTY Globaalien ohjelmistokehitysprojektien optimointi sumeilla meta-heuristisilla menetelmillä 278333 16.05.2014 01.09.2014 - 15.09.2018 256 370

Slablab, Abdallah TTY Ions-shaped Nanomaterials for Nonlinear Optics 274649 16.05.2014 01.09.2014 - 17.09.2017 267 903

Syrjälä, Ville TTY Kaksisuuntainen kognitiivinen radio: RF epäideaalisuuksien analysointi ja poistaminen, sekä käytännön toteutus 276378 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 282 870

Säilä-Corfe, Laura HY Suursukupuut, fossiilinisäkkäät ja ilmasto - Kenotsooisten nisäkkäiden paleomaantieteen ja lajien korvautumiseen tutkiminen 275551 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2018 270 920

Tan, Kuan AALTO Ampeerin uudelleenmäärittely yksi elektroni kerrallaan 276528 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 260 115

Teixeira Ferreira, Denzil OY AWARE: Ihmiseen liittyvä ja sosiaalinen konteksti hyvinvoinnin tukemiseen 276786 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2017 270 770

Tian, Ying AALTO Säädellyn kiraalisuuden hiilinanoputkien kasvatus korkean suorituskyvyn taipuisiin ohutkalvotransitoreihin 276160 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 255 745

Tomescu, Alexandru Ioan HY Menetelmiä ja sovelluksia usean lähteen biologisen sekvensointidatan koostamisongelmille 274977 16.05.2014 01.09.2014 - 15.01.2018 268 300

Yang, Shenghong OY Ilmakehän rikin kulkeutuminen arkeeiseen vaippaan: testi käyttäen rikki-isotooppeja 276614 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 314 300

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.