Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija LT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Balasubramaniam, Sasitharan TAU Molekyylikommunikaatioverkkojen protokollien teoreettinen ja kokeellinen kehittäminen 326499 16.05.2014 01.01.2019 - 31.08.2019 76 780
TTY Molekyylikommunikaatioverkkojen protokollien teoreettinen ja kokeellinen kehittäminen 278231 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2018 357 705

Järvisalo, Matti J HY Polynomisen hierarkian päätösproseduurit, Boolean optimointi, ja mallien laskenta 276412 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Kalenius, Elina JY Molekulaariset polyedrit ja metalliklusterit kaasufaasissa: rakenteet, ominaisuudet ja supramolekulaarinen katalyysi rajoitetussa tilassa 278743 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Kankainen, Anu JY Harvinaisten ydinten tutkimuksia alkuaineiden syntyprosessien ymmärtämiseksi maailmankaikkeudessa 275389 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Kannala, Juho AALTO Kuvapohjainen mallinnus ja kuvien semanttinen analyysi 303714 16.05.2014 01.01.2016 - 31.08.2019 334 591
OY Kuvapohjainen mallinnus ja kuvien semanttinen analyysi 277685 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2015 99 894

Lopez Acevedo, Olga AALTO Organometallisten nanoantureiden kvanttisimulointi 279240 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2017 242 588

Massel, Francesco JY   275245 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Massera, Jonathan TAU Bioaktiva och optiskt aktiva glasfibrer för att följa och understöda sårläkning 326493 16.05.2014 01.01.2019 - 31.08.2019 60 994
TTY Bioaktiva och optiskt aktiva glasfibrer för att följa och understöda sårläkning 275427 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2018 373 491

Milani, Roberto VTT OY Itsestäänjärjestäytyvät proteiini-polymeeri -kehikot älykkäitä pintoja varten (SelfSmart) 276537 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Priimägi, Arri TAU Halogeenisidotut, valolla ohjattavat funktionaaliset materiaalit 326489 16.05.2014 01.01.2019 - 31.08.2019 60 375
TTY Halogeenisidotut, valolla ohjattavat funktionaaliset materiaalit 277091 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2018 374 110

Puisto, Antti AALTO Monifaasimateriaalien reologian moniskaalamallinnus 278367 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Raiko, Tapani AALTO Syvien neuroverkkojen kehittäminen sovellettuna laajoihin multimedia-aineistoihin 276785 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Rajala, Tapio JY Ricci-kaarevuuden alarajat metrisissä avaruuksissa 274372 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Roinila, Tomi TAU Verkkoyhdistettyjen tehoelektroniikkajärjestelmien impedanssimittaus ja analyysi 326483 16.05.2014 01.01.2019 - 31.08.2019 54 984
TTY Verkkoyhdistettyjen tehoelektroniikkajärjestelmien impedanssimittaus ja analyysi 279745 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2018 379 501

Savolainen, Tuomas AALTO Mustien aukkojen suihkut ja niiden fysiikka 274477 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Sun, Zhipei AALTO Grafeeniin perustuvat ultranopeat laserit 276376 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Tallinen, Tuomas JY Biologisen kasvun ja kudosten uusiutumisen fysiikka 276430 16.05.2014 01.09.2014 - 27.10.2016 91 966

Tuononen, Ari AALTO Yleinen kumi-jääkontaktin kitkateoria - moniskaalainen fraktaali lähestymistapa 274516 16.05.2014 01.09.2014 - 10.10.2018 359 290

Tölli, Antti OY Hajautettu moniuloitteinen signaalinkäsittely heterogeenisissa verkoissa 279101 16.05.2014 01.09.2014 - 11.10.2019 434 485

Vihola, Matti JY Eksaktisti approksimoidut Monte Carlo -menetelmät monimutkaiseen Bayes-päättelyyn 274740 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.