Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori KY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Borgström, Suvi UEF Vihreän talouden oikeus - luonnonsuojelu ja luonnonvaraoikeuden tulavaisuus 275930 25.04.2014 01.09.2014 - 11.09.2016 232 980

Herrala, Meri HY Idän ja lännen välinen kulttuuriyhteistyö: Neuvostoliiton eliittimuusikot pehmeän diplomatian agentteina 1946-1983 275134 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 251 571

Himmelroos, Staffan ÅA Demokrati och förnuft - en studie av deliberativa normer och kognitiv bias i två experimentella miljöer 277166 25.04.2014 01.09.2014 - 20.09.2017 245 088

Homanen, Riikka TAY Markkinaistuminen ja sosiaalinen eriarvoisuus lisääntymiseen liittyvässä terveydenhuollossa 274867 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 238 401

Jäntti, Saara JY Jotta olisi: Paikka maailmassa. Etnografinen tutkimus suomalaisten mielenterveyskuntoutujien kotiaiheisesta draamaprojektista. 275111 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 236 015

Kaakinen, Inka TAU Rajanylityksiä, diasporan tiloja: paperittomien siirtolaisten EU 326677 25.04.2014 01.01.2019 - 20.12.2019 113 679
TAY Rajanylityksiä, diasporan tiloja: paperittomien siirtolaisten EU 275307 25.04.2014 01.01.2014 - 31.12.2018 128 098

Karppinen, Kari HY Viestintäpolitiikat muuttuvat ideologiat 275048 25.04.2014 01.09.2014 - 28.02.2018 255 409

Klymenko, Lina UEF Tilinteko stalinistisen menneisyyden kanssa: Mitä kansalaiset ajattelevat Georgiassa, Venäjällä ja Ukrainassa 274356 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 259 464

Korpela, Ville TY Instituutiot ja valta - mekanisminsuunnitteluun perustuva lähestymistapa 278479 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 244 771

Kuurne, Kaisa HY Kuulumisen logiikka ja paikallisyhteisö Helsingissä, Madridissa ja New Yorkissa 276887 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 254 786

Kääntä, Leila JY Tiedon ja taitojen rakentuminen luokkahuonevuorovaikutuksessa 274539 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 233 020

Lähdeoja, Otso UNIART Runkoääni ja monentyyppisistä äänilähteistä koostuvat tilat musiikissa ja mediataiteessa 276905 25.04.2014 01.09.2014 - 19.11.2017 248 711

Malinen, Olli-Pekka NMI Opettajien minäpystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden monitasoinen pitkittäistutkimus 274483 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 191 643

Myrdal, Peter TY Det goda livets metafysik: Leibniz om det mänskliga goda, perfektion och lycka 275652 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 229 899

Mäkelä, Maria TAY Ääni kokemuksena: elämän sepittäminen nykymediassa 276656 25.04.2014 01.09.2014 - 30.06.2018 245 688

Pakarinen, Eija JY Opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen yhteys oppimiseen ja motivaatioon: Monimenetelmäinen tutkimus 277299 25.04.2014 01.01.2015 - 31.12.2017 226 069

Peltola, Mikko TAY Oksitosiinin vaikutus äitien vuorovaikutuskäyttäytymiseen ja sosiaaliseen tiedonkäsittelyyn 275519 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 251 236

Peltonen, Kirsi TAY Miten auttaa sodassa traumatisoituneita nuoria: muistitoimintojen rooli terapeuttisessa interventiossa 275804 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 241 134

Ranta-Tyrkkö, Satu TAY Kaivostoiminnan vaikutukset haavoittuvissa asemissa oleviin Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Odishassa 275214 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 255 379

Räihä, Antti JY Identiteetit, kulttuuri ja valtionrakennus. Alueelliset erityspiirteet varhaismodernin ajan Ruotsissa, Venäjällä ja Suomen suuriruhtinaskunnassa 1720-luvulta 1840-luvulle. 277236 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 249 267

Räisänen-Schröder, Päivi HY Lääketieteellinen tieto, pelastus ja legitimaatiostrategiat uuden ajan alun jesuiittojen parantumiskertomuksissa 275246 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 243 910

Sjöberg, Sami HY Judiska författare i västerländsk avantgardekonst 1908-1939 Juutalaiset kirjailijat ja länsieurooppalainen avantgarde 1908-1939 274994 25.04.2014 01.09.2014 - 14.08.2017 264 343

Stevanovic, T Melisa HY Ihmisten kytkeytyminen toisiinsa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa: Sekventiaalinen näkökulma osallistujien vuorovaikutuskäyttäytymisen samankaltaistumiseen ja ilmiön psykofysiologisiin perustoihin 274735 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 240 786

Sund-Norrgård, Petra Marianne HY Franchising -Den Nordiska Modellen 274738 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 250 766

Svärd, Saana HY Sukupuolen kulttuurinen rakentuminen Mesopotamiassa 934-330 eaa. 274776 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 248 290

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tervanotko, Hanna HY Jumalallisen tahdon tulkinta: vertaileva tutkimus antiikin (550-60 eaa.) juutalaisista ja kreikkalaisista teksteistä ja traditioista 274924 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 252 148

Valkonen, Sanna Marika LY Alkuperäiskansa liekeissä. Intersektionaalinen analyysi etnisyyden ja alkuperäisyyden eronteoista ja eriytymisestä jälkikoloniaalisessa Lapissa 275585 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 218 313

Vilen, Timo TAY Tiedon ja puolueettomuuden välissä. Kylmän sodan aikaisen Neuvostoliiton tutkimuksen kehitys puolueettomissa maissa 278569 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 247 163

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.