Suomen Akatemia Tiedot 21.02.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija BY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Di-Poi, Nicolas HY Kraniofasiaalisten kudosten yksilönkehitys ja regeneraatio matelijoissa 277301 20.03.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Fromhage, Lutz JY Eläinten lisääntymisstrategioiden evoluutio: teoreettinen näkökulma 275858 20.03.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Hanhineva, Kati UEF Täysjyväviljatuotteiden käytön metabolisten biomarkkereiden määrittäminen 277986 20.03.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Heinäniemi, Merja UEF mikroRNA säätelyn rooli endoteelisolujen interaktiossa muiden solutyyppien kanssa 276634 20.03.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Hellén, Heidi IL Tuntemattoman reaktiivisuuden määritys ilmasta boreaalisessa ja arktisessa ympäristössä. 275608 20.03.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Ketola, Tarmo JY Evoluutiolla pelastettu, vanhoilla sopeumilla autettu. 278751 20.03.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Koho, Karoliina HY Mikrobiologia: puuttuva yhteys merenpohjan huokoseläinten ekologiassa 278827 20.03.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Lehikoinen, Aleksi HY Ilmastonmuutoksen ja elinympäristön suojelun vaikutus lintujen kannankehitykseen ja levinneisyysmuutoksiin 275606 20.03.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Meinander, Annika ÅA Reglering av NF-kappaB signalering med hjälp av ubiquitylering 275570 20.03.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Pentikäinen, Ulla JY Filamiinien fysiologisten ominaisuuksien säätelymekanismit 277826 20.03.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 268 602
TY Filamiinien fysiologisten ominaisuuksien säätelymekanismit 318853 20.03.2014 01.09.2017 - 31.08.2019 165 883

Wrzaczek, Michael HY Peptidiligandien ja niiden reseptorien toiminnan selvittäminen kasveissa 275632 20.03.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.