Suomen Akatemia Tiedot 23.07.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Yhteishankehaku: metsäntutkimus (SA ja NSFC) BY
 
Mäkinen, Harri LUKE Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta ympäristögradienttien suhteen: päätelmiä Tiibetin ylängöltä ja Suomesta 292780 04.06.2013 01.01.2015 - 31.08.2016 188 320
METLA Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta ympäristögradienttien suhteen: päätelmiä Tiibetin ylängöltä ja Suomesta 265504 04.06.2013 01.09.2013 - 31.12.2014 101 151

Peltola, Heli UEF Ilmastonmuutoksen, ilmastonvaihtelun ja äärevien sääepisodien vaikutus muutoksille alttiiden ekosysteemien hiilensidontaan ja biomassan tuotokseen 268471 04.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 536 752

Toppinen, Anne HY Metsien ekosysteemipalveluiden yhteydet metsäyrityksiin: taloudellisen arvottamisen ja kestävyysraportoinnin näkökulma 265593 04.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 451 726

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.