Suomen Akatemia Tiedot 12.12.2018
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija TT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Blom, Tomas HY Det lysosomala transportproteinet LAPTM4Bs funktion och fysiologiska relevans 266092 15.05.2013 01.09.2013 - 30.11.2018 425 005

Escobedo-Lucea, Carmen HY Ihmisen keinotekoisen ihon suunnittelu ja kehitys käyttäen innovativisia teknologioita 266486 15.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2019 425 005

Hinttala, Reetta OY Mitokondrion DNA:n ylläpito ja translaatio lapsuusiän vaikeissa monielintaudeissa 266498 15.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Jeltsch, Markku Michael HY Täsmälääkkeen kehitys syövän vastustuskyvyn välttämiseksi käytettäessä nykyisiä syöpälääkkeitä 265982 15.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Katajisto, Pekka A HY Kantasolujen nissin ja epäsymmetrisen jakaantumisen merkitys kudosten ikääntymisessä 266869 15.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Lenasi, Valentina HY Transkription elongaatioon assosioitujen cyclin K-dependent CTD kinaasien mutanttimuotojen rooli syövän synnyssä 266979 15.05.2013 01.01.2014 - 31.03.2019 425 005

Magga, Johanna OY Kasvutekijöiden säätely sydämen liikakasvussa ja uudelleenmuovautumisessa 268505 15.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Miettunen, Jouko OY Psykoosien riskitekijöiden yhdysvaikutukset ja aikatrendit - Pohjois-Suomen syntymäkohortit 1966 ja 1986 268336 15.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Myöhänen, Timo HY Prolyylioligopeptidaasin (POP) tehtavat ja estaminen alfa-synukleiinin kertymisessa ja Parkinsonin taudin malleissa. 267788 15.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Palva, Satu HY Tarkkaavaisuuden, työmuistin ja tietoisuuden hermostolliset mekanismit. 266402 15.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Pouwels, Jeroen TY Yksittäisen toiminnallisen integriini inhibiittorin Sharpinin karakterisointi. 265882 15.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.