Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori LT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Aarniovuori, Lassi LTY Säädetyn sähkökäytön sähköinen ja terminen mallinnus ja energiatehokkuuden analysointi - tulosten todentaminen kalorimetrisellä menetelmällä 267906 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 278 650

Bautista, Godofredo Jr. TTY   267847 08.05.2013 01.01.2014 - 31.12.2016 256 990

Björninen, Toni TTY Implantoitavia ja puettavia antenneja langattomiin ihmiskehoa aistiviin järjestelmiin 265768 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 281 340

Chousionis, Vasileios HY Geometric Harmonic Analysis 267047 08.05.2013 01.01.2014 - 31.08.2015 131 205

Czaplicki, Robert TTY "Nanocomposite materials with engineered nonlinear optical properties" NANOCOMP 265682 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 258 320

Gagie, Travis HY Toistuvia Sekvenssejä Hyödyntävät Käytännölliset Tiivistetyt Indeksit 268324 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 254 450

Giannakaki, Eleni IL Aerosolien säteilytasapainovaikutusten määrittäminen aktiivisten ja passiivisten kaukokartoitusmenetelmien avulla 270108 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 228 455

Hannukainen, Antti AALTO Pohjustettujen iteratiivisten menetelmien analyysi aikaharmonisille aaltoyhtälöille. 267297 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2014 113 820

Heinonen, Jukka AALTO Kestävää aluesuunnittelua aluerakenteiden ja kulutustottumusten välisten yhteyksien ymmärtämisellä (LISSU) 268099 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2014 91 893
ICELAN Kestävää aluesuunnittelua aluerakenteiden ja kulutustottumusten välisten yhteyksien ymmärtämisellä (LISSU) 286747 08.05.2013 01.09.2014 - 31.08.2016 193 507

Hoggan, Eve AALTO AbiComm: kyky-pohjainen multimodaaliliikennettä viestintäjärjestelmä käyttää biomekaaniset ja neurofysiologisen mittaukset. 268247 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 266 960

Hovatta, Talvikki AALTO Aktiivisten galaksinytimien polarisaatio ja magneettikentät 267324 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 188 750

Hulkko, Eero JY Yksittäismolekyylien aika-erotteinen spektroskopia plasmonissa kaksoisnanopartikkeleissa 265502 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 259 990

Hynynen, Katja Maaret LTY Tuuliturbiinin elinkaarenaikaisten tuottojen optimointi 269679 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 251 214

Jokinen, Ville AALTO Mikrofluidistisia siruja neurotieteisiin 266820 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 297 360

Julin, Vesa JY Geometrinen variaatiolaskenta ja degeneroituneet epalineaariset osittaisdifferentiaaliyhtalot. 268393 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 212 110

Karjalainen, Mari OY Käyttäytymisen muutoksen selittäminen: Kohti prosessiteoriaa työntekijöiden tietoturvakäytäntöjen noudattamisesta 268323 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 238 626

Karpuk, David AALTO Lukuteoreettisten työkalujen kehittäminen langattoman viestinnän ja hajautetun tallennuksen tarpeisiin 268364 08.05.2013 01.01.2014 - 31.12.2016 249 960

Khan, Zaheer OY Useiden kognitiivi järjestelmien yhteinen mukautuminen ilman selkeää koordinaatiota 268997 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 251 990

Kiuru, Tero VTT OY Kvantitatiivinen määritys terahertsialueen Schottky-diodien termisistä ominaisuuksista sekä niiden vaikutus Schottky-diodien sähköiseen suorituskykyyn 268189 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 253 650

Koskela, Timo OY Alustariippumaton ja adaptiivinen 3D sisällön jakelu käyttäen Web- ja vertaisverkkoteknologioita 268905 08.05.2013 01.09.2013 - 11.12.2016 263 770

Kotila, Jenni-Mari Sofia JY Kaksoisbeetahajoaminen ja neutriinojen ominaisuudet 266437 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 260 910

Kukka, Hannu OY UBI HIB: Ihmisten informaatiokäyttäytymisen ymmärtäminen ja soveltaminen analyyttisena työkaluna laajamittaisten jokapaikan-­ sekä urbaanin tietotekniikan järjestelmien tutkimukseen 268397 08.05.2013 01.09.2013 - 30.09.2016 257 640

Kummu, Matti AALTO Globaalin vesiniukkuuden kehitys ja sopeutumiskeinojen tunnistaminen: holoseenista antroposeeniin (SCART) 267463 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 273 410

Lake, Russell AALTO Kvanttimekaaninen ilmaisin yksittäisille mikroaaltofotoneille 265675 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 255 095

Liesiö, Juuso AALTO Uudet menetelmät resurssiallokoinnassa ja projektivalinnassa 267503 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2014 114 668

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Långvik, Miklos HY Stokastisk Kvanttisering av KvanttSlingGravitation 266101 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 248 384

Macedo Mendonça Hiipakka, Ana Catarina AALTO Audiovisuaalinen tila äänisuunnittelussa 266239 08.05.2013 01.09.2013 - 31.10.2015 189 919

Martikainen, Henri HY Usean parametrin dyadinen harmoninen analyysi ja todennäköisyyslaskennalliset menetelmät 266262 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 260 110

Mikkonen, Kirsi HY Emulsioiden stabilointimekanismit uusilla kasvipohjaisilla elintarvikehydrokolloideilla 268144 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 283 590

Nevalainen, Liisa HY Ilmastollisesti herkkien arktisten ja alpiinisten järvien pitkäaikainen altistuminen UV-säteilylle 265507 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2014 89 703
JY Ilmastollisesti herkkien arktisten ja alpiinisten järvien pitkäaikainen altistuminen UV-säteilylle 287547 08.05.2013 01.09.2014 - 31.08.2016 167 977

Nieminen, Jaakko AALTO TMS-EEG laitteiston kehittäminen ja aivojen efektiivisen konnektiivisuuden tutkiminen 265680 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 269 050

Nugroho Widhi, Yohanes Kristianto VY Mistä massaräätälöinti globaaliin valmistukseen 269693 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 231 990

Puttonen, Eetu S FGI Monikanavaisen ja laajaspektrisen paikkatiedon kattava soveltaminen uusissa liikkuvissa kartoitusjärjestelmissä 292757 08.05.2013 01.01.2015 - 31.08.2016 103 738
GL Monikanavaisen ja laajaspektrisen paikkatiedon kattava soveltaminen uusissa liikkuvissa kartoitusjärjestelmissä 265949 08.05.2013 01.09.2013 - 31.12.2014 93 562

Saarinen, Esa J. TTY Nopeatoistotaajuuksiseen valopulssijonoon perustuva terahertsisäteilyn lähde lääketieteelliseen kuvantamiseen ja äärimmäistä tarkkuutta vaativiin mittauksiin (NOVATERA) 269121 08.05.2013 01.09.2013 - 16.10.2016 248 900

Salmela, Leena HY Algoritmeja sekvenointidatalle 267591 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 260 220

Sariola, Veikko AALTO Mikrokappaleiden siirtäminen gekkoadhesiiveilla 268685 08.05.2013 01.09.2013 - 31.05.2016 247 974

Seki, Shinnosuke AALTO Molekulaaristen itsejärjestyvien systeemien suunnittelu ja optimointi 266670 08.05.2013 01.09.2013 - 31.03.2015 141 767

Sharma, Vivek TTY ATP:tä tuottavien protonipumppujen rakenteellinen ja toiminnallinen analyysi mittavilla atomitason molekyylidynaamisilla simulaatioilla toteutettuna. 265984 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 269 230

Taubert, Stefan HY Ringströmsundersökningar av dopade och funktionaliserade kolstrukturer i nanoskala 268251 08.05.2013 01.09.2013 - 06.11.2016 243 010

Varonen, Mikko AALTO MMIC piirien kehitys astrofysiikan ja maan kaukokartoituksen sovelluksiin 267529 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 275 360

Vartiainen, Johanna OY Toissijaiset käyttäjät kognitiiviradioissa (SUCORA) 269414 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 259 920

Vehkaperä, Mikko AALTO Harvat signaalit, informaationkäsittely ja tilastollinen fysiikka 270144 08.05.2013 01.12.2013 - 15.09.2015 186 664

Vivo, Paola TTY Orgaanisten ja epäorgaanisten materiaalien hybridi-nanorakenteet aurinkokennoissa 268672 08.05.2013 01.09.2013 - 16.07.2017 259 710

Vuorinen, Ville AALTO Polttoainekaasusuihkujen sekoittuminen kuumassa ympäristössä ja moodianalyysi käyttäen virtauslaskentaa 268380 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 274 550

Wang, Xiaoju ÅA Monitoiminen elektrodirakenne joka mahdollistaa samanaikaisen sähköisesti ohjatun lääkeaineluovutuksen ja galvaanisen haavastimuloinnin 268455 08.05.2013 01.09.2013 - 16.07.2017 250 795

Whiter, Daniel IL Ilmakehän hiukkaspakotteen arviointi optisin maanpintamittauksin 268260 08.05.2013 01.09.2013 - 17.04.2015 119 428

Xiao, Yu AALTO Verkon suorituskyvyn kollaboratiivinen optimointi jokapaikan pilvilaskennassa 268096 08.05.2013 01.09.2013 - 21.03.2017 263 770

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.