Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija LT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Codreanu, Marian OY Optimoitu pakattu mittaaminen langattomissa sensoriverkoissa 267955 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Hadid, Abdenour OY Tekstuuriperustaisia menetelmiä vakaaseen kasvojen biometrikkaan 269706 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Jastrzebski, Rafal LTY Keskitetyt mallipohjaiset ratkaisut suurnopeusroottoreiden kustannustehokkaisiin energiasovelluksiin 270012 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Juuti, Jari OY Lyijyttömät flexosähköiset komposiitit (LEAP) 267573 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Klami, Arto HY Tiedon Jäljet: Hajaantunut data älykkään tiedon lähteenä 266969 08.05.2013 01.09.2013 - 31.07.2019 425 005

Kostiainen, Mauri AALTO Proteiinihäkeillä sunnattu itsejärjestyminen nanomateriaaleissa 267497 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Kurten, Theo HY Kvanttikemiallista kinetiikkaa ilmakehän rikin, hiilen ja typen kierron risteyksessä 266388 08.05.2013 01.09.2013 - 17.05.2019 425 005

Lappi, Tuomas JY Kvanttiväridynamiikka suurella energialla 267321 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Laurson, Lasse AALTO Materiaalien dynaamisten prosessien mallinnusta tilastollisen fysiikan näkökulmasta 268302 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 383 867
TAU Materiaalien dynaamisten prosessien mallinnusta tilastollisen fysiikan näkökulmasta 326496 08.05.2013 01.01.2019 - 14.03.2019 19 856
TTY Materiaalien dynaamisten prosessien mallinnusta tilastollisen fysiikan näkökulmasta 326236 08.05.2013 01.09.2018 - 31.12.2018 21 282

Lehtovaara, Lauri JY Molekyylisuojattujen metallinanohiukkasten optisen ominaisuudet 269402 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Lindberg, Daniel ÅA Beteende och egenskaper av asksmältor i biomassa- och avfallsförbränning 266384 08.05.2013 01.09.2013 - 31.05.2018 407 297

Niiranen, Jarkko AALTO Isogeometriset adaptiiviset menetelmät ohutseinämäisille rakenteille - arkkitehtuurin ja teollisen muotoilun sovellukset rakenne- ja konetekniikassa 270007 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Nissilä, Ilkka AALTO Lasten monimodaliteettikuvantaminen 269282 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Partanen, Riitta VTT OY Kasviproteiinipartikkelien muokkaus kolloidisten elintarvikkeiden rakennuspalikoiksi 269064 08.05.2013 01.09.2013 - 31.05.2015 148 752

Prause, Istvan HY Kvasikonforminen geometria ja holoforminen interpolaatio 266182 08.05.2013 01.09.2013 - 14.09.2018 425 005

Romakkaniemi, Sami IL Aerosoli-pilvi vuorovaikutukset: mittauksista mallinnukseen 283031 08.05.2013 01.01.2014 - 31.08.2018 395 478
UEF Aerosoli-pilvi vuorovaikutukset: mittauksista mallinnukseen 267514 08.05.2013 01.09.2013 - 31.12.2013 29 521

Saarakkala, Simo OY Nivelrikon histopatologisen luokituksen kehittäminen kolmiulotteisesti 268378 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Seppänen, Aku UEF Edistynyt matemaattinen mallinnus ja inversio-ongelmat ainetta rikkomattomassa materiaalitestauksessa 270174 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Särkkä, Simo AALTO Sekventiaalisia Monte Carlo -menetelmiä tila- ja parametriestimointiin stokastisissa dynaamisissa systeemeissä 266940 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Vuorinen, Aleksi HY Vahvasti kytkettyjen kvanttikenttäteorioiden dynamiikkaa termisissä tasapaino- ja epätasapainotiloissa 266185 08.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.