Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori KY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Ahva, Laura TAY Osallisuutta lujittamassa: Arvioiva tutkimus journalistisista osallistumiskäytännöistä 267467 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 245 498

Bosseler, Alexis HY Kieli kehittäminen, Kaksikielisyys, ja Neuroplasticity 268231 06.05.2013 01.09.2013 - 01.09.2016 257 010

Haavisto, Camilla HY Anti-rasismen i trångmål: Sociala rörelser, icke-statliga organisationer och deras medierade anspråksformering i Finland (ARAFI) 265970 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 131 844
319157 06.05.2013 01.01.2018 - 31.08.2018 54 844
ÅA Anti-rasismen i trångmål: Sociala rörelser, icke-statliga organisationer och deras medierade anspråksformering i Finland (ARAFI) 312506 06.05.2013 01.01.2017 - 31.12.2017 72 443

Hongisto, Ilona TY Dokumentaarinen tarinointi. Itseilmaisun etiikka ja estetiikka koillisurooppalaisessa dokumenttielokuvassa 1990-010 265933 06.05.2013 01.09.2013 - 31.01.2016 204 043

Ilmakunnas, Johanna HY Ahkerat aateliset. Aateli, palvelus ja työ Ruotsissa suuresta Pohjan sodasta Napoleonin sotiin 266059 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 246 238

Isoaho, Mari HY Abrahamin poikien vihanpito: Arokansojen kuva Venäjän keskiaikaisissa kronikoissa 266906 06.05.2013 01.01.2014 - 31.12.2016 241 926

Jaakkola, Tomi TY Oikean, etä ja virtuaallisen labotaroriotyöskentelyn yhdistäminen tiedeopetuksessa (Combo-Lab) 266189 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 248 243

Kananoja, Kalle HY Lääkinnän kreolisaatio läntisessä Keski-Afrikassa 1650-1850 267280 06.05.2013 01.09.2013 - 14.09.2016 256 664

Kauhanen, Tuukka HY Lucifer Calarilainen ja Kuninkaiden kirjojen tekstintutkimus 266614 06.05.2013 01.01.2014 - 31.12.2016 255 794

Kilpeläinen, Markku HY Mihin me katsomme ennen kuin löydämme jotain kiinnostavaa? 266007 06.05.2013 01.09.2013 - 30.11.2016 223 666

Korkea-aho, Emilia HY Superlaki ja globaali Euroopan unioni: Kuinka EU:n ulkopuoliset maat vaikuttavat EU:n lainsäädännön syntyyn ja kehittymiseen 267302 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 239 400

Kukkonen, Karin TY Ruumiillisuus 1700-luvun kirjallisuudessa: Kuinki romaani pääsi jaloilleen. 267599 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2015 163 963
UiO - Ruumiillisuus 1700-luvun kirjallisuudessa: Kuinki romaani pääsi jaloilleen. 300810 06.05.2013 01.09.2015 - 31.08.2016 84 873

Kyrölä, Johanna Katariina TY Painavat tunteet: ruumiinkuva, affektiivinen katsojuus ja feministisen etnografian mahdollisuudet 267783 06.05.2013 01.09.2013 - 30.08.2015 160 657

Kähkönen, Lottamari TY Sukupuolen variaatioiden politiikka ja etiikka 266131 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 254 750

Leikas, Sointu HY Ihminen, tilanne, ja sosiaalisesti taitava käyttäytyminen: sosiaalisten taitojen luonne ja niitä ennustavat ja muokkaavat tekijät persoonallisuus × tilanne viitekehyksessä 266076 06.05.2013 01.09.2013 - 14.02.2018 253 741

Leinonen, Therese TY Experimentella bidrag till studiet av språkideologier i Svenskfinland 267683 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 237 876

Lounela, Anu HY Paikalliset arvot, järkeily ja ilmastonmuutoskiistat Indonesiassa 266307 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 240 137

Löytömäki, Stiina O H HY Orjuudesta kohti vapaata työtä: kansainvälinen oikeus, epäformaali imperialismi ja länsimaisen taloudellisen moderniteetin levittäytyminen 267229 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 226 800

Mannermaa, Kristiina HY Eläinluut Pohjois-Euroopan kivikauden haudoissa. Esiintyminen, tafonomia, dokumentointi ja tulkinta. 267257 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 243 821

Mäkelä, Liisa VY Kansainvälisten asiantuntijoiden työhyvinvointi modernissa työympäristössä 268102 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 260 500

Niemi, Minna TY Odottamisen käsite jälkikoloniaalisessa englanninkielisessä afrikkalaisessa kirjallisuudessa 265706 06.05.2013 01.09.2013 - 13.07.2017 217 565

Nyberg, Henri HY Uusia epälineaarisia malleja makro- ja rahoitustaloudellisille aikasarjoille 268276 06.05.2013 01.09.2013 - 31.10.2015 183 387

Pajunen, Mika HY Kirjurit ja laulut. Tutkimus Toisen temppelin ajan kirjallisesta ilmiöstä. 265815 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 249 363

Pekkarinen, Elina Katariina NUORIS Positiomallin kehittäminen lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi 267602 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 270 200

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Puumala, Eeva TAY Keho poliittisen sanastona - teot ja tapahtumat poliittisena ilmaisuna 266009 06.05.2013 01.09.2013 - 06.08.2018 254 800

Rainio, Riitta HY Äänellinen kulttuuri Pohjois-Euroopan kivikautisilla asuinpaikoilla, kalliomaalauksilla ja kalmistoissa 267592 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 226 480

Seppälä, Tiina LY Hallintaa, vastarintaa ja uusliberaalia kehityspolitiikkaa: Kamppailut kehitysprojekteista johtuvia pakkosiirtoja ja häätöjä vastaan Etelä-Aasiassa 266483 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 203 400

Siders, Annika HY Normaliserings- och konsistensbevis i strukturell bevisteori 268737 06.05.2013 01.09.2013 - 31.05.2017 243 306

Simko, Juraj HY Puheen intonaation mallintaminen: kommunikaatio tehokkaan kehollisen dynamiikan näkökulmasta 265541 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 237 871

Sykäri, Venla HY Riimilliset rekisterit, suullinen kompositio ja improvisoinnin estetiikka. Loppusointu ja säkeistöllisyys suomalaisessa ja eurooppalaisessa suullisessa runoudessa. 266854 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 209 621

Särkkä, Timo JY Britannian kauppapolitiikka ja paperiteollisuus: vapaakaupasta yhteismarkkinoihin, 1861-1960 267720 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 229 124

Toivanen, Juhana JY Ihmisen yhteisöllisyys keskiaikaisessa filosofiassa 266126 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 240 178

Viljaranta, Jaana JY Motivaatio ja koulu-urat: Integroiva lähestymistapa 265817 06.05.2013 01.09.2013 - 01.10.2016 165 753

Wigell, Mikael UPI Luonnonvarojen hallinta ja politiikka Latinalaisessa Amerikassa 268445 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 261 300

Ylä-Anttila, Tuomas HY Yhteiskunnalliset liikkeet, oikeudenmukaisuus ja media 266685 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 255 300

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.