Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija KY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Al-Sharmani, Mulki HY Islamic Feminism: Tradition, Authority, and Hermeneutics 268396 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Eilola, Jari JY Häpeällisen epäsopuisa perhe-elämä: Suomalainen perheväkivalta 1890-1930 267899 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Jantunen, Tommi JY Näkökulmia suomalaisen viittomakielen kielioppiin ja prosodiaan 269089 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Jokela, Markus HY Psykologinen maantiede: Alueelliset erot persoonallisuudessa ja hyvinvoinnissa viidessä maassa 268388 06.05.2013 01.09.2013 - 31.12.2013 28 334

Kaukua, Jari JY Tiedon käsite jälkiavicennalaisessa islamilaisessa filosofiassa 266178 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Kettunen, Harri HY Korpusepigrafiikka: Mayahieroglyfitekstien tietokantaprojekti 269690 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 361 254

Kuusisto, Anna-Kaisa TAY Lapsuudessa koetun pakotetun siirtymisen ylikulttuuriset muistot: tunne-tilallisia käytäntöjä jäljittämässä. 266161 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Kärjä, Antti-Ville JAZZPO Musiikki, monikulttuurisuus ja Suomi 265668 06.05.2013 01.01.2014 - 31.08.2018 396 671

Nordberg, Camilla HY Medborgarskapspraktiker i den lokala välfärdsstaten: Invandrade mödrars vardagsliv i omstrukturerade urbana miljöer 269362 06.05.2013 01.09.2013 - 31.07.2019 425 005

Oikarinen, Elias AALTO Erityiskysymyksiä asuntomarkkinoiden dynamiikasta 317214 06.05.2013 01.09.2017 - 31.08.2018 100 590
TY Erityiskysymyksiä asuntomarkkinoiden dynamiikasta 268310 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 324 415

Oksama, Lauri MPKK Dynaaminen visuaalinen tarkkaavaisuus ja tilannetietoisuus 266144 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Purhonen, Semi HY Kulttuuriset distinktiot, sukupolvet ja muutos: vertaileva tutkimus neljästä eurooppalaisesta maasta, 1960-2010 266583 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2014 86 277
TAY Kulttuuriset distinktiot, sukupolvet ja muutos: vertaileva tutkimus neljästä eurooppalaisesta maasta, 1960-2010 291619 06.05.2013 01.09.2014 - 31.08.2018 338 728

Ruuskanen, Esa OY Suoluonnon arvottaminen, kaupallistaminen ja suojelu: Suomi ja Ruotsi eurooppalaisessa viitekehyksessä, 1700-2000 267309 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Slotte, Pamela HY Att handha det heliga - En kritisk undersökning 265887 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 260 808
ÅA Att handha det heliga - En kritisk undersökning 307357 06.05.2013 01.09.2016 - 31.08.2018 164 197

Tahko, Tuomas HY Oleellista Tietoa: Tieteellisen Realismin Metafyysiset Perusteet 266256 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Taipale, Sakari JY Sukupolvien väliset suhteet laajakaistayhteiskunnassa 265986 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Turoma, Sanna HY Kulttuuri, tila ja maantiede Venäjällä (1960-80) 269249 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Virtanen, Tea HY Sufeja ja city-muslimeja: Paikalliset uskonnolliset erot ja niiden globaalit taustat Kamerunissa 267255 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Wass, Hanna HY Tasapuolisuus vaaliosallistumisessa ja ehdokasvalinnassa 265670 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Wolff, Charlotta HY Komisk opera och samhälle i Frankrike och Nordeuropa, ca 1760-1790 265728 06.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Yli-Jyrä, Anssi HY Käytettävä äärellistilainen malli adekvaatille kieliopilliselle kompleksisuudelle 270354 06.05.2013 01.09.2013 - 30.04.2019 425 006

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.