Suomen Akatemia Tiedot 20.03.2018
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke KY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Ahonen, Timo JY Oppimisvaikeuksien, temperamentin ja sosiaalisten suhteiden rooli varhaisnuorten akateemisessa sopeutumisessa: Monitasoinen ja kokeellinen tutkimus 266851 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 583 312

Aunesluoma, Juhana H HY Tulevaisuuden hahmottuminen Euroopan pohjoisella ulottuvuudella kylmän sodan päättyessä / Konsortio: REIMAG 268669 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 350 000

Björkman, Ingmar AALTO Organisaatiossa vaikuttaminen ilman muodollista auktoriteettia: Kuinka HR ammattilaiset vaikuttavat päätöksentekoon. / Konsortio: HR INFLUENCE 266787 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 350 000

Eerola, Tuomas JY SURUN SULOISUUS: Musiikin aiheuttaman surun nautinnollisuuteen liittyvien mekanismien selvittäminen 270220 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 575 873

Ehrnrooth, Mats Christian Robert HANKEN Organisaatiossa vaikuttaminen ilman muodollista auktoriteettia: Kuinka HR ammattilaiset vaikuttavat päätöksentekoon / Konsortio: HR INFLUENCE 267730 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 305 574

Erkkilä, Tero T J HY Policy instrumentit ja globaali hallinta 268181 11.06.2013 01.09.2013 - 31.07.2018 600 000

Estola, Eila OY Aloittelevan opettajan työn emotionaalista ulottuvuutta avaamassa 265974 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2019 600 000

Filppula, Markku Johannes UEF Muuttuva englanti-puhujia ja kielenoppijoita kautta maailman. / Konsortio: ChangE 269385 11.06.2013 01.01.2014 - 31.12.2017 350 000

Gustafsson, Martin ÅA Vardagsspråkets filosofiska betydelse: Austin, Ryle, Wittgenstein och deras samtida relevans 267141 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 534 659

Haukkala, Hiski Martti Ilmari TAY Tulevaisuuden hahmottuminen Euroopan pohjoisella ulottuvuudella kylmän sodan päättyessä / Konsortio: REIMAG 268650 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 350 000

Hujanen, Taisto TAY Yleisradiotoiminnan mahdollisuudet verkkoviestinnän kontekstissa: politiikka, teknologia ja sisällöntuotanto 268698 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 600 000

Ikäheimo, Janne Petteri OY Materiaalien käyttö ja neoliittisen maailmankuvan kehittyminen Koillis-Euroopassa 6000-1000 eKr. 269066 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 600 000

Jasinskaja, Inga HY Avointa kansallista identiteettiä etsimässä (SINI): Monimenetelmällinen, kuttuurienvälinen näkökulma 267981 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 575 740

Keränen, Marja JY "Superdemokratia" - Osallistuvan käänteen kriittinen arviointi 266565 11.06.2013 01.09.2013 - 31.12.2017 588 085

Kettunen, Pauli HY Nationalismi ja demokratia hyvinvointivaltiossa 268275 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 600 000

Kinnunen, Tiina JY Sota-ajan tulevaisuusvisiot. Julkinen keskustelu ja yksityiset tulkinnat vuosien 1941-1944 Suomessa. 267649 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 541 359

Kittilä, Seppo HY Vuorovaikutuksellisia, kieltenvälisiä, teoreettisia ja areaalisia näkökulmia evidentiaalisuuteen ja egoforisuuteen 265951 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 548 396

Klemola, Juhani TAY ChangE Tampere / Konsortio: ChangE 269114 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 350 000

Kuortti, Joel TY Tavallisuudesta poikkeavaa: Tuttuuden haastaminen englanninkielisessä kirjallisuudessa 269499 11.06.2013 01.01.2014 - 31.12.2017 540 000

Laato, Antti ÅA Var är du, Adam? Ett nytt sätt att förstå Adam i judisk-kristen-muslimsk kontext 268584 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 573 700

Lahti, Jari M T FOLKHÄ Ympäristön, epigenomin ja genomin vaikutus masennukseen ja siihen liittyvään kardiometaboliseen riskiin 269925 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 522 223

Lamberg, Juha-Antti JY Toimialaklustereiden tuho: Käänteinen polkuriippuvuus ja negetiivinen entropia 269654 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 573 611

Lanne, Markku HY Epälineaariset ja ei-normaaliset aikasarjamallit ja niiden makrotaloudelliset ja rahoitussovellukset 268454 11.06.2013 01.01.2014 - 31.08.2017 550 000

Lerkkanen, Marja-Kristiina JY Luokkahuoneen vuorovaikutusprosessien yhteys yläkoululaisten sitoutumiseen ja oppimiseen 268586 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 535 211

Lillie, Nathan JY Työmarkkinakansalaisuus ja työvoiman liikkuvuus EU:ssa. Tutkimus työvoiman liikkumisesta Viron ja Suomen sekä Albanian ja Italian välillä 265572 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 564 627

Lindeman, Marjaana HY Ihmismielen ja mekanistisen maailman ymmärtäminen: kykyjä, vinoumia ja yliluonnollisia uskomuksia 265518 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 492 929

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 20.03.2018
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Mattila, Mikko HY Terveys ja poliittinen kiinnittyminen 266844 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 470 097

Mauranen, Anna K HY Muuttuva englanti-puhujia ja kielenoppijoita kautta maailman. / Konsortio: ChangE 267810 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 350 000

Merisalo, Outi JY Tiedon välitys myöhäiskeskiajalla ja renessanssissa 267518 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 536 078

Mylly, Tuomas TY ECOHERENCE -- Arvoristiriitojen sovittelu moninapaisessa yhteiskunnassa 269956 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 450 000

Ojakangas, Mika JY Radikaalin kulttuurikonservatismin intellektuaalinen perintö 267352 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 541 714

Palviainen, Åsa JY Språkliga uppfattningar och praktiker kring tvåspråkiga småbarn. Svensk/finska tvåspråkiga barn vid svenskspråkiga daghem i Finland 266850 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 546 354

Pietarinen, Ahti-Veikko HY Diagrammaattinen mieli: Kuvallisuuden logiikka ja viestintä 270335 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 433 691

Pihlajamäki, Heikki HY Kauppaoikeuden synty: yhteiset käytännöt ja kansalliset oikeussäännöt varhaismodernista moderniin aikaan 266557 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 600 000

Pitkänen, Pirkko TAY Kulttuurien välisen työn valmiuksien kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä 265889 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 600 000

Rentola, Kimmo TY Tulevaisuuden hahmottuminen Euroopan pohjoisella ulottuvuudella kylmän sodan päättyessä / Konsortio: REIMAG 268635 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 350 000

Revonsuo, Antti TY Visuaalisen tajunnan mekanismit 269156 11.06.2013 01.09.2013 - 30.04.2018 534 732

Salonen, Hannu Artturi TY Vaikutusvalta sosiaalisissa verkostoissa 266145 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 450 000

Suutari, Vesa Hannu Tapani VY Organisaatiossa vaikuttaminen ilman muodollista auktoriteettia: Kuinka HR ammattilaiset vaikuttavat päätöksentekoon / Konsortio: HR INFLUENCE 267484 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 299 844

Tiilikainen, Marja HY Transnationaaliset muslimiavioliitot: hyvinvointi, laki ja sukupuoli 268064 11.06.2013 01.09.2013 - 30.09.2018 600 000

Tuomala, Matti Veikko Juhani TAY Verotus, köyhyys ja elinkaaritulojen eriarvoisuus 268863 11.06.2013 01.09.2013 - 31.12.2016 394 030

Tuominen, Marja Johanna LY Taide ja kulttuuri osana Lapin sodan jälkeistä mentaalista ja materiaalista jälleenrakennusta (FEENIKS) 267159 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 349 854

Uro, Risto HY Rituaalinen näkökulma kristinuskon syntyyn: sosio-kognitiivinen analyysi 266452 11.06.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 598 942

Väänänen, Ari TTL Psyykkisen haavoittuvuuden nousu suomalaisessa työelämässä 1960-2013 267172 11.06.2013 01.09.2013 - 30.11.2017 600 000

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.