Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori BY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Donnini, Serena JY Rakenne-dynamiikka-toiminnan suhteet phytochromin signalointi mekanismissa. 266274 23.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 229 961

Duplouy, Anne HY Endosymbionttien merkitys hyönteisten populaatiodynamiikassa. 266021 23.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 302 087

Ihalainen, Teemu TAY Voiman aistiminen: Ekstrasellulaarisen matriksin vaikutus tumalaminan organisaatioon 267471 23.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 263 424

Karhu, Kristiina HY Juurieritteiden orgaanisen aineksen hajotusta kiihdyttävät vaikutukset - odottamattomia muutoksia maaperän hiilivarastossa ilmaston muuttuessa 267183 23.05.2013 01.09.2013 - 31.05.2018 309 826

Knaapila, Antti Juhani TY Haihtuvien yhdisteiden rooli palkokasvien, yrttien ja mausteiden miellyttävyydessä ja käytössä 267698 23.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 258 096

Leinonen, Päivi OY Kukkimisaikaeroihin vaikuttavat geenit ja niiden merkitys kasvien sopeutumiselle 266201 23.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 240 573

Maeda, Eduardo HY Ilmaston ääri-ilmiöt Amazonin sademetsässä: kuivuuden vaikutukset ympäristön prosesseihin 266393 23.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 260 936

Martin, Lauren OY Rajavalvonnan yksityistäminen Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa 268596 23.05.2013 01.09.2013 - 31.12.2015 131 492

Naillat, Florence OY Kuinka geenien ilmentyminen määrittää DNA metylaatiota munasolun kasvun aikana. 266698 23.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 228 489

Nieminen, Kaisa P M LUKE Luonnonvaihtelun hyödyntäminen uudessa mallipuussa, rauduskoivussa, uusien puun kasvua ja puun muodostusta säätelevien tekijöiden löytämiseksi 292781 23.05.2013 01.01.2015 - 31.08.2016 137 045
METLA Luonnonvaihtelun hyödyntäminen uudessa mallipuussa, rauduskoivussa, uusien puun kasvua ja puun muodostusta säätelevien tekijöiden löytämiseksi 269226 23.05.2013 01.09.2013 - 31.12.2014 103 299

Peura, Sari Hannele JY Mikrobit humusjärvien alkuainekiertojen ylläpitäjinä ja huonosti tunnetun mutta runsaslukuisen kandidaatti pääjakso OD1:n merkitys järvelle 265902 23.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2014 102 549
UPPSAL Mikrobit humusjärvien alkuainekiertojen ylläpitäjinä ja huonosti tunnetun mutta runsaslukuisen kandidaatti pääjakso OD1:n merkitys järvelle 292251 23.05.2013 01.09.2014 - 31.08.2016 187 312

Postila, Pekka TTY Uusien lääkeaineiden tietokonepohjainen seulonta Trypanosoma-parasiitin aiheuttaman unitaudin hoitoon 268130 23.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2015 169 513
ÅA Uusien lääkeaineiden tietokonepohjainen seulonta Trypanosoma-parasiitin aiheuttaman unitaudin hoitoon 296993 23.05.2013 01.09.2015 - 31.08.2016 85 559

Saaristo, Minna ÅA Käyttäytyminen, ympäristökemikaalit ja genomiikka: selvitys tekijöiden välisistä vuorovaikutuksista mallikalalajissa. 265629 23.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 274 642

Salmela, Heli HY Vitellogeniinin rooli immuniteetissä, tulehduksessa ja koagulaatiossa mehiläisissä 265971 23.05.2013 01.09.2013 - 31.12.2017 291 543

Sirkiä, Päivi TY Ympäristöolosuhteet lajinsisäisen vaihtelun aiheuttajina 267430 23.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2014 79 115

Thum, Tea IL Hiilisyklin vuodenaikaisuusvaihtelun kehitys globaalissa biosfäärimallissa 266803 23.05.2013 01.09.2013 - 30.06.2017 205 265

Vahisalu, Triin HY Uusien osatekijöiden tunnistaminen alkuvaiheen huulisolusignaloinnista sekä kalsiumin tehtävä otsonin käynnistämässä ilmarakojen sulkeutumisessa. 266793 23.05.2013 01.09.2013 - 30.04.2018 283 458

Vanhatalo, Jarno HY Rehevöitymisen vaikutus kaloihin ja kalastukseen Itämerellä 266349 23.05.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 305 737

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.