Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija BY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Hietanen, Susanna HY Biogeokemialliset kytkennät ilmastonmuutoksen ja Itämeren rehevöitymisen välillä 267112 08.04.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Kankare, Maaria JY Vaihtoehtoisen silmikoinnin merkitys muuttuviin elinympäristöihin sopeutumisessa 268214 08.04.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Kasurinen, Anne UEF Ilmaston lämpenemisen, lievän typpilaskeuman ja herbivoristressin vaikutukset mykoritojen ja männyn typpitalouteen. 266532 08.04.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Kuparinen, Anna K HY Kalojen elinkierron rooli kalastuksessa ja kalakantojen suojelussa 265671 08.04.2013 01.09.2013 - 31.08.2017 344 695
JY Kalojen elinkierron rooli kalastuksessa ja kalakantojen suojelussa 318836 08.04.2013 01.09.2017 - 31.08.2018 80 309

Michon, Frederic HY Hampaan kantasolujen ja iPS-solujen mahdollisuudet hammaskudosten rakentamiseen 267892 08.04.2013 01.09.2013 - 12.10.2018 425 005

Mähönen, Ari Pekka HY Kantasolujen dynamiikka lituruohon juuren jällessä 266431 08.04.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Mõttus, Matti HY Kuvantavan spektroskopian soveltaminen kasvillisuuden rakenteen ja toiminnan mittaamiseen 266152 08.04.2013 01.09.2013 - 31.08.2016 232 151
VTT OY Kuvantavan spektroskopian soveltaminen kasvillisuuden rakenteen ja toiminnan mittaamiseen 311924 08.04.2013 01.09.2016 - 31.12.2018 192 853

Robson, Matthew HY Kuinka lehtipuumetsän lehvästön läpäisevän säteilyn spektri vaikuttaa aluskasvillisuuden ulkoasuun ja miten spektri on vuorovaikutuksessa ilmaston kanssa osana ekosysteemiprosessien säätelyä 266523 08.04.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Saastamoinen, Marjo HY Ekologisten ja geneettisten tekijöiden vaikutus vastustuskykyyn luonnonpopulaatioissa 265641 08.04.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Sundberg, Lotta-Riina JY Loisinnan ja predaation vaikutukset bakteereiden taudinaiheutuskyvyn ja sosiaalisuuden evoluutiossa 266879 08.04.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Vasemägi, Anti TY Genotyypin, ilmiasun ja kelpoisuuden välisten yhteyksien selvittäminen lohella - analyysi käynnissä olevasta luonnonvalinnasta ja sopeutumisesta. 266321 08.04.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

Zhao, Hongxia HY F-BAR proteiinit membraanidynamiikan säätelijöinä 266846 08.04.2013 01.09.2013 - 31.08.2018 425 005

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.