Suomen Akatemia Tiedot 17.01.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Vesitutkimuksen ohjelma AKVA 2011 BY
 
Aroviita, Jukka SYKE Sedimentoituneiden purojen kunnostus: biodiversiteettia ja hydrologiaa yhdistävä lähestymistapa / Konsortio: ReFFECT 263597 04.05.2012 01.08.2012 - 31.12.2016 294 000

Horppila, Jukka HY Vesiekosysteemien hoito muuttuvissa ympäristöoloissa: paradigmojen muutosten vaikutukset / Konsortio: AQUADIGM 263305 04.05.2012 01.06.2012 - 31.12.2016 476 000

Huttula, Timo SYKE xx / Konsortio: CONPAT 263499 04.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 506 000

Järvinen, Marko SYKE TERLA konsortio: Maaekosysteemeistä huuhtoutuvan orgaanisen aineen vaikutus järvien ravintoverkkoihin ja ihmisten terveyteen - haasteet ympäristösääntelylle Osa-hanke 1.1.2. Kasviplanktonaineiston analyysi / Konsortio: TERLA 263472 04.05.2012 01.06.2012 - 31.12.2016 57 000

Kankaala, Paula UEF Maaekosysteemeistä huuhtoutuvan orgaanisen aineen vaikutus järvien ravintoverkkoihin ja ihmisten terveyteen - haasteet ympäristösääntelylle / Konsortio: TERLA 263350 04.05.2012 01.06.2012 - 31.12.2016 243 004

Karjalainen, Timo OY Pohjavesien ja niistä riippuvien ekosysteemien kestävä hallinta / Konsortio: AQVI 263576 04.05.2012 01.06.2012 - 31.12.2016 170 000

Kortelainen, Pirkko SYKE Terminaalisten elektroniakseptorien vuot: Ihmisen toiminnan vaikutus ekosysteemien terveyteen / Konsortio: TEAQUILA 263476 04.05.2012 01.06.2012 - 31.12.2016 555 000

Massa, Ilmo HY Vesiekosysteemien funktio ja ohjaus muuttuvassa ympäristössä: paradigmmuutoksen vaikutukset. / Konsortio: AQUADIGM 263468 04.05.2012 01.08.2013 - 31.12.2016 180 000

Muotka, Timo OY Pohjavesien ja niistä riippuvien ekosysteemien kestävä hallinta / Konsortio: AQVI 263557 04.05.2012 01.01.2013 - 31.12.2016 295 000
Sedimentoituneiden purojen kunnostus: biodiversiteettia ja hydrologiaa yhdistävä lähestymistapa / Konsortio: ReFFECT 263581 04.05.2012 01.08.2012 - 31.12.2016 314 000

Niemelä, Jari HY Projekti: Kaupunkien pienvesien sosio-ekologiset vuorovaikutukset / Konsortio: ENJUSTESS 263404 04.05.2012 01.10.2012 - 31.12.2016 152 000

Paloniemi, Riikka SYKE Ympäristöoikeudenmukaisuus ja ekosysteemipalvelut: saavutettavuus, tasapuolisuus ja osallistuminen vesiympäristöjen käytössä ja suunnittelussa Helsingin seudulla (ENJUSTESS) / Konsortio: ENJUSTESS 263403 04.05.2012 01.10.2012 - 31.12.2016 363 003

Peltonen, Heikki SYKE Ekosysteemin hoidon ja kalastuksensäätelyn yhdistetty mallinnus / Konsortio: ECA 263376 04.05.2012 01.10.2012 - 31.12.2016 243 000

Piirainen, Sirpa LUKE Osaprojekti 1.1. Eri maankäyttömuotojen aiheuttaman vuosittaisen orgaanisen aineen kuormituksen arviointi / Konsortio: TERLA 292902 04.05.2012 01.01.2015 - 31.12.2016 52 672
METLA Osaprojekti 1.1. Eri maankäyttömuotojen aiheuttaman vuosittaisen orgaanisen aineen kuormituksen arviointi / Konsortio: TERLA 263429 04.05.2012 01.06.2012 - 31.12.2014 72 328

Pouta, Eija LUKE Akvaattisten ravintoverkkojen taloustiede: ekosysteemipalveluiden arvo / Konsortio: ECA 292965 04.05.2012 01.01.2015 - 31.12.2016 80 913
Terminaalisten elektroniakseptorien vuot: Ihmisen toiminnan vaikutus ekosysteemien terveyteen / Konsortio: TEAQUILA 292800 04.05.2012 01.01.2015 - 31.12.2016 88 062
MTT Akvaattisten ravintoverkkojen taloustiede: ekosysteemipalveluiden arvo / Konsortio: ECA 263483 04.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2014 161 087
Terminaalisten elektroniakseptorien vuot: Ihmisen toiminnan vaikutus ekosysteemien terveyteen / Konsortio: TEAQUILA 263545 04.05.2012 01.06.2012 - 31.12.2014 94 938

Setälä, Heikki HY Kaupungistuneiden valuma-alueiden maankäytön vaikutukset valunnan laatuun ja määrään / Konsortio: URCA 263308 04.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 257 000

Tapio, Petri TY Included in the cosortium leader's application. / Konsortio: AQUADIGM 263464 04.05.2012 01.07.2012 - 31.12.2016 232 000

Vesitutkimuksen ohjelma AKVA 2011 KY
 
Honkatukia, Juha VATT Veden kontaminantit - likaantumisen syyt, terveysriskit ja riskien hallinta (CONPAT) / Konsortio: CONPAT 263562 04.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 162 006

Kuokkanen, Timo Tuomas UEF Ympäristöoikeudenmukaisuus ja ekosysteemipalvelut: saavutettavuuden, tasapuolisuuden ja osallistumisen kysymykset vesiympäristöjen käytössä ja suunnittelussa Helsingin seudulla (ENJUSTESS) / Konsortio: ENJUSTESS 263447 04.05.2012 01.10.2012 - 31.12.2016 132 000

Laukkanen, Marita VATT Akvaattisten ravintoverkkojen talous (ECA) / Konsortio: ECA 263563 04.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 199 000

Lindroos, Marko HY Akvaattisten ravintoverkkojen taloustiede / Konsortio: ECA 263337 04.05.2012 01.08.2012 - 31.12.2016 238 000

Määttä, Tapio UEF Turvetuotanto ja vesistövaikutusten hallinta: Relevanteista faktoista tehokkaisiin normeihin 263465 04.05.2012 01.08.2012 - 31.12.2016 738 000

Pölönen, Ismo UEF Maaekosysteemeistä huuhtoutuvan orgaanisen aineen vaikutus järvien ravintoverkkoihin ja ihmisten terveyteen - haasteet ympäristösääntelylle / Konsortio: TERLA 263424 04.05.2012 01.06.2012 - 31.12.2016 177 000

Rosenholm, Arja TAY Vesi sosiaalisena ja kulttuurisena tilana: muuttuvat arvot ja representaatiot 263417 04.05.2012 01.08.2012 - 31.12.2016 690 000

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 17.01.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Vesitutkimuksen ohjelma AKVA 2011 LT
 
Keiski, Riitta OY Kehittyneet hapetusprosessit teollisten jätevesien käsittelyssä (AOPI) / Konsortio: Clean Water 263580 04.05.2012 01.06.2012 - 31.12.2016 517 000

Klöve, Björn OY Pohjavesien ja niistä riippuvien ekosysteemien kestävä hallinta / Konsortio: AQVI 263479 04.05.2012 01.06.2012 - 31.12.2016 510 000
Sedimentoituneiden purojen kunnostus: biodiversiteettia ja hydrologiaa yhdistävä näkökulma / Konsortio: ReFFECT 263601 04.05.2012 01.08.2012 - 31.12.2016 293 000

Kokkonen, Teemu AALTO Kaupungistuneiden valuma-alueiden maankäytön vaikutukset valunnan laatuun ja määrään / Konsortio: URCA 263320 04.05.2012 01.01.2015 - 31.12.2016 166 000

Kyttä, Marketta AALTO Ympäristöoikeudenmukaisuus ja ekosysteemipalvelut: saavutettavuuden, tasapuolisuuden ja osallistumisen kysymykset vesiympäristöjen käytössä ja suunnittelussa Helsingin seudulla (ENJUSTESS) / Konsortio: ENJUSTESS 263471 04.05.2012 01.10.2012 - 31.12.2016 125 000

Lassi, Ulla OY Kehittyneet hapetusprosessit teollisten jätevesien käsittelyssä / Konsortio: Clean Water 263397 04.05.2012 01.06.2012 - 31.12.2016 513 000

Moisseev, Dmitri HY Kaupungistuneiden valuma-alueiden maankäytön vaikutukset valunnan laatuun ja määrään / Konsortio: URCA 263333 04.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 188 008

Ruth, Olli P J HY Mikroskaalan maastoanalyysien ja LIDAR DEM -korkeusmallinnuksen hyödyntäminen hydrogeografisissa tutkimuksissa (WP2). / Konsortio: URCA 263335 04.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 275 000

Vesitutkimuksen ohjelma AKVA 2011 TT
 
Miettinen, Ilkka THL Veden kontaminantit - likaantumisen syyt, terveysriskit ja riskien hallinta / Konsortio: CONPAT 263451 04.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 501 000

Tuomainen, Tomi-Pekka UEF Maaekosysteemeistä huuhtoutuvan orgaanisen aineen vaikutus järvien ravintoverkkoihin ja ihmisten terveyteen - haasteet ympäristösääntelylle. (TERLA) / Konsortio: TERLA 263426 04.05.2012 01.01.2013 - 31.12.2016 206 000

Vähäkangas, Kirsi Helinä UEF Kehittyneet hapetusprosessit teollisten jätevesien käsittelyssä / Konsortio: Clean Water 263503 04.05.2012 01.06.2012 - 31.12.2016 383 000

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.