Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori TT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Bonsdorff von, Mikaela JY Varhainen fyysinen kehitys, kasvu ja työura vanhuuden terveyden ja toimintakyvyn määrittäjänä - Elämänkulun epidemiologian näkökulma 257239 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 273 131

Granberg, Kirsi Johanna TTY Eri Akt-isoformien säätely ja niiden välittämät signalointireitit glioblastoomassa 259038 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 310 143

Gureviciene, Irina UEF Amyloidiplakkien toiminnallinen merkitys Alzheimerin taudin synnyssä 258805 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 271 477

Heikinheimo, Annamari HY ß-laktamaaseja ja karbapenemaaseja tuottavien enterobakteereiden molekyyliepidemiologia ja resrvoaarit luonnossa 261329 06.06.2012 01.09.2012 - 31.10.2015 326 334

Huttunen, Kristiina Maria UEF Immunosuppression tehostaminen aihiolääketeknologian avulla kohdennettuilla perforiini-inhibiittoreilla 256837 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 284 867

Kaikkonen-Määttä, Minna UEF Uuden sukupolven tehosekvensoinnin hyödyntäminen aterogeneesin ja angiogeneesin mekanismien selvittämisessä 259022 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 326 334

Kaminen-Ahola, Nina HY Ympäristön vaikutus geenien toimintaan: raskauden aikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamat epigeneettiset muutokset aivojen kehityksessa 258304 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 326 334

Karppinen, Sanna-Maria OY Kollageenityypit XIII, XV ja XVIII syövän synnyssä ja soluvälitilan uusiutumisessa 259872 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 297 766

Neuvonen, Maarit HY Solunsisäisen kolesterolin kuljetuksen ja aktiinitukirangan vuorovaikutus liikkuvassa solussa 257136 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 326 334

Noisa, Parinya HY Hermostopienan ja GnRH-neuronien mallintaminen ihmisen kantasolujen avulla. 257890 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 292 421

Tammimäki, Anne HY Nikotiinireseptorialayksikkö alfa5:n D398N polymorfian vaikutus nikotiinireseptorien toimintaan ja nikotiiniriippuvuuteen 257339 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 276 025

Tamminen, Manu HY Suolistomikrobien yhteydet Crohnin tautiin ja haavaiseen paksusuolentulehdukseen tutkittuna yksisolugenomiikalla 257612 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 290 970

Tselykh, Timofey HY PGC-1a aktiivisuuden säätely dopamiiniergissä hermosoluissa ja sen merkitys Parkinsonin taudissa tavattavassa solukadossa 260637 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 295 526

Ulvila, Johanna Marketta OY Uudet signalointireitit kardiotoksisuuden sekä sydämen iskemia- ja hypertrofiavasteiden säätelyssä 256908 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 307 213

Varjosalo, Markku HY KINOMIN JA FOSFATOMIN SYSTEEMIBIOLOGIA 258978 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 322 897

Vellonen, Kati-Sisko UEF Alzheimerin taudin vaikutus lääkeaineiden kulkeutumiseen aivoihin 257386 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 280 513

von Nandelstadh, L Pernilla HY Solunulkoinen proteolyysi ja solun tukirangan muutokset kasvainsolujen invaasiossa 258597 06.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 313 469

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.