Suomen Akatemia Tiedot 16.01.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke TT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Auvinen, Anssi TAY Satunnaistettu eturauhassyövän seulontatutkimus / Konsortio: FinRSPC 260931 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 330 000

Carlson, Synnöve HY Tarkkaavaisuutta ja muistia ohjaavien aivotoimintojen kuvantaminen lapsilla ja nuorilla 259752 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

Castren, Eero HY Interneuronien osuus farmakologisesti aikaansaadussa aikuisten aivojen muovautuvuudessa ja sen ilmeneminen limbisellä aivokuorella 257486 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

Fellman, Vineta FOLKHÄ Translationell forskning på GRACILE syndromet - en modellsjukdom för studier av mekanismer och interventioner vid mitokondriell dysfunktion 259296 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

Finel, Moshe HY Lääkeaineiden glukuronidaatio ja glukuronidien kuljetus solun kalvostojen läpi; molekulaarisesen tason syventäminen ja ulottaminen uuteen solumalliin 260010 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 369 625

Hedman, Klaus HY Ihmisen uudet DNA-virukset - diagnostiikka, esiintyvyys ja kliininen merkitys 257964 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

Holmberg, Carina I HY Reglering av proteasomaktiviteten in vivo 259797 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

Hukkanen, Veijo TY Keskushermoston autoimmuunitaudin geenihoito herpesvirusvektoreilla 259725 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 412 500

Jalkanen, Sirpa TY Imutiet lääkekehityskohteena 258413 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

Jauhiainen, Matti THL Matalaan seerumin HDL-tasoon liittyvät uudet geenilöydökset, metaboliareitit sekä yhtymäkohdat HDL-hiukkasten rakenteen ja toiminnan ymmärtämiseen 257545 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 412 500

Jokiranta, Sakari HY Komplementin faktori H:n välittämä luonnollisen immuniteetin kohteentunnistus tautien patogeneesissä 259793 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 412 500

Kallioniemi, Olli HY Henkilökohtainen lääkehoito ja lääkeyhdistelmät akuutin myeloidisen leukemian hoidossa 259777 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 446 836

Keltikangas-Järvinen, Liisa HY Depression kehitys yli elämänkaaren: lapsuuden juuret, ja perimän ja ympäristön vuorovaikutus depression pitkittäiskehityksessä 258711 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

Laatikainen, Tiina THL Kognitiivisen heikentymisen ehkäisytutkimus suomalaisessa ikääntyvässä väestössä 259615 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

Lahelma, Eero T HY VARHAISISTA OIREISTA ENNENAIKAISEEN TYÖKYVYTTÖMYYTEEN JA KUOLEMAAN: KRIITTISET SIIRTYMÄT KESKI-IÄSTÄ MYÖHEMPÄÄN IKÄÄN 257362 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

Laitinen, Kirsi TY Kalaöljy ja probiootit äidin ja lapsen terveyden säätelijöinä: lume-kontrolloitu interventiotutkimus 258606 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

Mattila, Pieta TY Rho GTP-aasit ja solutukirangan säätely lymfosyyttien aktivaatiossa. 257000 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

Mäkelä, Pia THL Alkoholinkäytön haitat muille: vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin ja kestävyysvajeeseen 259289 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

Männistö, Pekka T HY Katekoli-O-metyylitransferaasin (COMT) erityinen merkitys aivojen toiminnassa 257898 11.04.2012 01.09.2012 - 31.12.2014 202 850

Nieminen, Miika OY Nivelrikon moniparametrinen magneettikuvaus 260321 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

Nordström, Dan HY APOPTOOTTISTEN MIKROPARTIKKELEIDEN SEKÄ APOPTOOTTISTEN KAPPALEIDEN AIHEUTTAMAT PLASMASYTOIDISTEN DENRIITTISOLUJEN VÄLITTÄMÄT AUTOIMMUUNI- TAI TOLERANSSIVASTEET: ESTROGEENI- JA ANDROGEENISÄÄTELY AUTOIMMUUNISSA EKSOKRINOPATIASSA 257794 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 329 636

Otonkoski, Timo P J HY Monogeenisen diabeteksen mallintaminen kantasolujen avulla 257157 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 412 500

Peltomäki, Päivi HY Epigenomin poikkeavuudet yleisten syöpien alttius- ja käynnistystekijöinä 257795 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

Pohjanvirta, Raimo HY AH-reseptorin fysiologiset ja toksikogiset tehtävät: merkitys uusien ruoka-aineiden karttamisreaktiossa, vuorokausirytmien säätelyssä ja sukupolvien yli ulottuvissa vaikutuksissa 261232 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 367 729

Rice, David HY Kraniosynostoosi: mekanismin etsiminen ja taudin estäminen 257472 11.04.2012 01.09.2012 - 31.07.2017 448 682

Rivera Baeza, Claudio HY Mechanisms of neuronal trauma-induced trophic factor dependency 259799 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 16.01.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Roivainen, Anne TY Tulehduksen in vivo kuvantaminen - VAP-1 kohdemolekyylinä 258814 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 450 000

Saksela, Kalle HY SH3 domeenien ohjaamat proteiinien vuorovaikutukset terveissä ja infektion saaneissa soluissa. 259105 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 412 500

Salven, Petri HY Verisuonen seinämän kantasolut aikuisilla 259326 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 439 995

Soininen, Hilkka UEF Multimodaalinen kuvantaminen and biomarkkeri analyysi Alzheimerin taudissa 258981 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 430 270

Sourander, Andre TY Psykiatristen häiriöiden raskaudenaikaiset ja varhaiskehityksen riskitekijät 259894 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 337 500

Syrjänen, Stina TY Papilloomaviruksen tartuntatavat perheessä - spesifisen puolustusjärjestelmän merkitys infektion kulussa 260297 11.04.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 412 500

Tammela, Teuvo TAY Eturauhassyövän satunnaistettu seulontatutkimus / Konsortio: FinRSPC 261205 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 280 000

Tjäderhane, Leo OY Matriksin metalloproteinaasien (MMPt) esto hammassairauksien ehkäisyssä 256990 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 412 500

Vaheri, Antti HY Hantavirusinfektiot: epidemiologia, rakanne-funktiosuhteet, immuunivaste, patogeneesi, diagnostiikka ja viruslääkkeet 259376 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 298 074

Yliperttula, Marjo HY Nanopartikkelivälitteisen geeninsiirron mekanismitutkimukset Nanopartikkelivälitteisen geeninsiirto tutkimuksen uudet menetelmät 259990 11.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 412 500

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.