Suomen Akatemia Tiedot 16.01.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiaprofessorit LT
 
Kupiainen, Antti HY Matemaattinen fysiikka 263209 25.06.2012 01.01.2013 - 31.12.2017 732 920

Rissanen, Kari JY Heikot vuorovaikutukset itseja¨rjesta¨ytyvien molekyylisysteemien rakenneosina 263256 25.06.2012 01.01.2013 - 31.12.2017 732 920

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.