Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori LT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Ahokas, Janne TY Kiinteään molekylaariseen vetyyn vangitun atomisen vedyn kvantti-ilmiöt 258074 04.05.2012 01.09.2012 - 30.04.2016 290 382

Ahonen, Tero LTY Älykkäät ja autonomiset muuttuvanopeuksiset pumppausjärjestelmät 261946 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 270 710

Beyeh, Ngong Kodiah JY Vety- ja halogeenisidokseen perustuva supramolekulaarien itsejärjestäytyminen ja isäntä-vieras-kompleksit muokatuissa resorsinareenikavitandeissa 258653 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 279 920

Boije af Gennäs, Gustav HY Uusien syövänvastaisten proteiinikinaasi C:hen kohdennettujen yhdisteiden suunnittelu, synteesi ja biologisen aktiivisuuden määrittäminen 257685 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 283 620

Bomberg, Malin VTT OY Studie i anaerob metanotrofi i Fennoscandisk djup jordskorpa med hjälp av isolering och sekvensering av enskilda mikrobceller (METHANO) 261220 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 297 280

Cao, Guangyu VTT Uusi ilmavirtauksen jakojärjestelmä, joka vähentää altistumista hengitystieinfektioille 259678 04.05.2012 01.09.2012 - 19.10.2014 271 802

Clayborne, Andre JY Organometallisten nanorakenteisen materiaalien laskennallinen suunnittelu energiasovelluksiin 258500 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 264 351

Gong, Jasun AALTO Geometrisia näkökulmia metristen avaruuksien analyysiin 259590 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2013 91 429

Gröhn, Janne UEF Yksikkökiekossa analyyttisten funktioiden nollakohdat 258125 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 267 149

Haapala, Markus J HY Fotoionisaation perusteet ja sovellukset massaspektrometriassa poolittomien yhdisteiden analysoinnissa 257316 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 314 120

Hämäläinen, Wilhelmiina AALTO Tehokkaita hakualgoritmeja aitojen riippuvuussääntöjen etsintään suuridimensioisesta datasta 307026 04.05.2012 01.05.2016 - 28.02.2018 161 055
HY Tehokkaita hakualgoritmeja aitojen riippuvuussääntöjen etsintään suuridimensioisesta datasta 294172 04.05.2012 01.05.2015 - 30.04.2016 10 234
UEF Tehokkaita hakualgoritmeja aitojen riippuvuussääntöjen etsintään suuridimensioisesta datasta 258589 04.05.2012 01.09.2012 - 30.04.2015 72 530

Järvinen, Riku IL Aurinkotuulen aiheuttama ionipako Venuksen ja Marsin ilmakehistä 257831 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 254 168

Kemppinen, Antti MIKES Kvanttinormaali uudistuvalle ampeerille 259030 04.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2014 175 476
VTT OY Kvanttinormaali uudistuvalle ampeerille 292755 04.05.2012 01.01.2015 - 30.04.2016 104 502

Kohout, Tomas HY Interplanetaarisen pölyn fysikaaliset ominaisuudet 257487 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 282 905

Koskimäki, Heli OY Kannettavat anturit ja käyttäytymisentunnistus reaalimaailmassa 257468 04.05.2012 01.09.2012 - 30.09.2016 272 350

Kujala, Jan AALTO Elektrofysiologisilla ja hemodynaamisilla aivokuvantamismenetelmillä mitattavien hermostollisten toimintojen ja vuorovaikutusten väliset suhteet 257576 04.05.2012 01.09.2012 - 02.11.2015 269 610

Laatikainen, Katri LTY Uudet erotusmateriaalit ja tekniikat ioninvaihto ja adsorptio menetelmään hydrometallurgisten liuosten puhdistuksessa. 257135 04.05.2012 01.09.2012 - 19.03.2018 305 890

Lehtola, Ville AALTO Automatisoitu sisätilojen 3D mallinnus ja visualisointi 257755 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 286 180

Luiro, Hannes JY p-Harmoniset kuvaukset ja stokastiset pelit 259069 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 258 682

Luojus, Kari IL Tutkimus pitkän aikavälin muutoksista kryosfäärissä ja kaukokartoitusinformaation assimiloinnista hydrologisen mallinnuksen ja numeerisen sään ennustamisen tarpeisiin 261141 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 294 112

Lähivaara, Timo UEF Uusia lähestymistapoja pohjavesivarojen arviointiin 257372 04.05.2012 01.09.2012 - 15.11.2015 274 630

Marttinen, Pekka AALTO Hierarkkisten rakenteellisten mallien tehostettu oppiminen lääketieteellisten ja biologisten aineistojen analysointiin 259272 04.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2014 222 836

Matikainen, Marko LTY Palkki- ja laattaelementtien kehitys pehmeiden kudosten kuvaamiseen monikappaledynamiikassa. 259543 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 285 760

Mettänen, Marja TTY Materiaalin rakenteen ja siirto-ominaisuuksien tutkiminen kuvaan perustuvan mittauksen avulla, sovellettuna nykyaikaisiin ja uusiin paperituotteisiin 258124 04.05.2012 01.09.2012 - 09.07.2017 297 440

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Niemi, Antti AALTO Miten käsitellä rakenteiden primadonnaa: Kuorirakenteiden simuloinnissa käytettävien diskretointimenetelmien analyysi ja kehitys 260302 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 301 800

Nigussie, Ethiopia TY Synchronization-Aware Dynamic Power Management for Wireless Sensor Networks (SyncPM) 258056 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 311 290

Nurmi, Sami HY Kosmologinen inflaatio: primordiaalinen ei-gaussisuus ja infrapunaperturbaatiot ikkunana suurten energiaskaalojen fysiikaan 257532 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 242 848

Nymark, Soile TTY Kantasolupohjaisten verkkokalvon pigmenttiepiteelisolujen karakterisointi ja in vitro tutkimusympäristön kehittäminen silmäsairauksien hoitojen testaamiseksi 260375 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 313 060

Pakkanen, Mikko S AARHUS Ambit-prosessit ja niiden sovellukset energian hintojen mallinnuksessa 258042 04.05.2012 01.09.2012 - 31.10.2014 218 943

Pihlasalo, Sari TY Epäspesifisen sitoutumisen käyttö juomavesianalyysissä 258617 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 279 550

Pirinen, Matti HY Laskennallisesti tehokkaat menetelmät tilastollisessa genetiikassa 257654 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 282 155

Prisle, Nønne HY Mot riktiga atmosfäriska moln. 257411 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 247 479

Puglisi, Simon HY Nopeat ja tehokkaat hakemistot vahvasti toisteiselle datalle 258308 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 294 957

Pursiainen, Sampsa AALTO Elementtimenetelmän ja Bayesilaisen laskennan yhdistäminen aivojen EEG- ja MEG-kuvantamisessa 257288 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 277 340

Saarikoski, Sanna IL Polttoperäisten hiukkasten heikosti haihtuva ydin 259016 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 248 419

Salminen, Erno Oskari TTY NOCEVAL - network-on-chip -toteutusten evaluointi 258269 04.05.2012 01.09.2012 - 22.03.2015 254 911

Salminen, Nelli AALTO Äänenpaikannuksen hermostollinen perusta 257844 04.05.2012 01.09.2012 - 15.05.2016 283 730

Sierla, Seppo AALTO Turvallisuuskriittisten järjestelmien ohjelmistotuotelinjat 257459 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 274 560

Siljander, Juhana E HY Elliptisten ja parabolisten osittaisdifferentiaaliyhtälöiden säännöllisyys 259363 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 272 490

Sippula, Olli UEF Biomassan pienpolton päästöjen vähennysmenetelmien arvioiminen perustuen uudenlaiseen aerosolien haitallisuuden määrittämiseen 258315 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 311 950

Song, Xuefeng AALTO Lähemmäksi lämpöliikettä ja kvanttirajaa nano-mekaanisilla resonaattoreilla 259912 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 311 198

Talmila, Soile TTY Uusi menetelmä heteroepitaksiaan: antimoninanolangat piikiekolla 260815 04.05.2012 01.09.2012 - 30.09.2016 311 399

Tanskanen, Jukka UEF Atomikerroskasvatuksen pintakemia 256800 04.05.2012 01.09.2012 - 16.05.2014 197 560

Toivanen, Jukka Ilari JY GPU-kiihdytettyjä gradienttipohjaisia antennin muodon optimointimenetelmiä 257589 04.05.2012 01.09.2012 - 12.10.2014 181 310

Turhan, Burak OY Predicting Software Defects Across Projects 260871 04.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2013 138 762

Tyvimaa, Tanja TTY Asuntojen hintojen mallintaminen ja asumisen preferenssit yhden hengen talouksissa 259070 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 282 310

Valagiannopoulos, Konstantinos AALTO Semi-analyysimenetelmät ja sovellukset sähkömagneettinen mallinnus Anisotrooppinen rakenteet 260996 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 285 329

Virtanen, Pauli AALTO Epätasapaino- ja kvantti-ilmiöt topologisissa eristeissä ja suprajohtavissa nanorakenteissa 257088 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 258 046

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.