Suomen Akatemia Tiedot 20.08.2018
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija LT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Asikainen, Timo OY Korjatun NOAA/MEPED hiukkasdatan tieteellinen käyttöönotto 257403 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Groenhof, Gerrit JY Valokemian säätäminen: viritys dynamikan kontrollointi molekylaari koneissa 258806 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Henriksson, Krister HY Flerskalemodellering av ODS-stål 259249 04.05.2012 01.09.2012 - 17.04.2017 386 161

Honkela, Antti HY Todennäköisyysmallit laskennallisessa systeemibiologiassa 259440 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Järvinen, Mika AALTO Ympäristönsuojelua lukuja murskaamalla - Kohti uuden sukupolven laskentatyökaluja energia-, materiaali- ja taloustehokkaiden prosessien kehittämiseksi 258319 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Kaakinen, Anu HY Kriittisen muutoksen anatomia Itä-Aasian myöhäisneogeenissa 257850 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Kontinen, Juha HY Algoritmisia lähestymistapoja riippuvuuslogiikkaan 256875 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Kontturi, Eero AALTO Kasvin soluseinän polymeerit 2D pinnalla 259500 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Kuusi, Tuomo AALTO Epälineaaristen parabolisten ositttaisdifferentiaaliyhtälöiden säännöllisyysteoria 258000 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Laaksonen, Timo HY Proteiineja lääkekantajina 258114 04.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2015 194 004
TTY Proteiineja lääkekantajina 303776 04.05.2012 01.01.2016 - 27.07.2018 213 268

Laiho, Mika TY Nano-skaalassa toteutettavat suoritinrakenteet kognitiiviseen laskentaan 258831 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Lähdesmäki, Harri AALTO Biologisten verkkojen laskennallinen mallintaminen 260969 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Ojanen, Teemu AALTO Kvantti-ilmiöt topologisissa eristeissä ja suprajohteissa ja teoreettinen nanoelektroniikka 256818 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Pakarinen, Janne JY Muotojen rinnakkaiselo ja kollektiivisuus raskaissa ytimissä 257562 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Parviainen, Mikko JY Epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja stokastisen peliteorian väliset yhteydet 260791 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Seppälä, Annika IL Ilmasto ja Auringon Hiukkaspakote 258165 04.05.2012 01.09.2012 - 13.07.2018 407 272

Smått, Jan-Henrik ÅA Fundamentala studier av de processer som styr den selektiva deponeringen av metalloxider och metaller inuti hierarkiskt porösa kiseloxidmatriser 259310 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Ukkonen, Leena TTY Edistyneet antennirakenteet implantoituihin ja materiaalehin integroitaviin mikroskooppisiin langattomiin tunnistus- ja aistimisjärjestelmiin 258460 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Virtanen, Annele UEF Sekundääristen orgaanisten aerosolihiukkasten olomuoto ja sen vaikutukset ilmasoon 259005 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Virtanen, Tuomas TTY Robusti akustinen hahmontunnistus luonnollisissa ympäristöissä 258708 04.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.