Suomen Akatemia Tiedot 17.01.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Langattoman tietoliikenteen tutkimus (Suomen Akatemia, Tekes ja National Science Foundation) LT
 
Codreanu, Marian OY Energiatehokkaat kognitiiviset verkot 257007 14.11.2011 01.01.2012 - 31.12.2013 199 219

Glisic, Savo OY Cognitive Capacity Harvesting Networks 257162 14.11.2011 01.01.2012 - 31.12.2013 281 380

Hämäläinen, Jyri AALTO Hajautettu resurssien ja häiriön hallinta tiheissä, heterogeenisissä ja langattomissa verkoissa. 257708 14.11.2011 01.01.2012 - 31.12.2013 194 717

Juntti, Markku OY Robustit ja turvalliset kognitiiviset radioverkot / Konsortio: RoSeCoRN 257210 14.11.2011 01.01.2012 - 31.12.2013 139 344

Tirkkonen, Olav AALTO Robustit ja turvalliset kognitiiviset radioverkot / Konsortio: RoSeCoRN 257315 14.11.2011 01.01.2012 - 31.12.2013 135 426

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.