Suomen Akatemia Tiedot 16.01.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke LT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Alku, Paavo AALTO Personoidun puhesynteesin kehittäminen puhevammaisten apuvälineteknologiaan 256961 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 591 468

Alopaeus, Ville AALTO Fluidivirtausten merkitys kiteytyksessä / Konsortio: ASA 259597 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 479 998

Arkkio, Antero AALTO Energiatasapaino sähkökoneiden aikadiskretoidussa magnetomekaanisessa mallinnuksessa / Konsortio: EBAEM 259873 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 385 991

Aseyev, Vladimir HY Fotoaktiivisia polymeerimateriaaleja pienimolekyylisten yhdisteiden tunnistamiseen ja eristämiseen 260486 08.06.2012 01.10.2012 - 30.09.2016 311 432

Bergström, Kim A HY Nanopartikkeliavusteinen aivojen kuvantaminen 260316 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 570 547

Eirola, Timo AALTO Energiatasapaino sähkökoneiden aikadiskretoidussa magnetomekaanisessa mallinnuksessa / Konsortio: EBAEM 260165 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 368 984

Guina, Mircea Dorel TTY Uusien vismuttia sisältävien III-V-puolijohteiden epitaksiaalinen kasvatus ja tutkimus / Konsortio: HIGHMAT 259111 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 400 000

Hakala, Mikko HY Laskennalliset menetelmät modernien materiaalien röntgentutkimuksessa 260204 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 357 417

Halonen, Lauri HY Kaukaisen infrapuna-alueen laserspektroskopia ja laskennallinen kemia sovellettuna ilmakemian kannalta tärkeisiin veden komplekseihin 257479 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 800 000

Hannula, Simo-Pekka AALTO Aktiiviset MSM hybridimateriaalit 259235 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 465 214

Hauta-Kasari, Markku UEF Silmänpohjan optisen kuvantamisen ja lääketieteellisen kuva-analyysin uudistaminen / Konsortio: revision 259530 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 253 436

Heikkilä, Janne OY Tietokonenäön menetelmät laskennalliseen kuvantamiseen 259431 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 605 180

Helaja, Juho HY Katalyyttiset orgaaniset muunnokset kultananopartikkeleilla 258348 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 492 589

Hyyppä, Juha FGI Lasertutkan ja mikroaaltotutkan vaste metsäympäristössä 292752 08.06.2012 01.01.2015 - 31.08.2016 438 595
GL Lasertutkan ja mikroaaltotutkan vaste metsäympäristössä 259348 08.06.2012 01.09.2012 - 31.12.2014 261 406

Hämäläinen, Keijo J HY Hierarkkisten rakenteiden in situ spektroskopia ja kuvantaminen synkrotronisäteilyllä 259526 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 500 000

Isokoski, Poika TAY Haptinen katsevuorovaikutus (HAGI) / Konsortio: HAGI 260179 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 455 176

Itävaara, Merja VTT OY Mikrobiyhteisön aineenvaihduntareitit syvissä kalliopohjavesissä 258495 08.06.2012 01.09.2012 - 30.08.2016 559 977

Jokiniemi, Jorma UEF Pien- ja nanohiukkasten fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien ja biologisten vasteiden syy-yhteyksien tutkimus uudella kokeellisella menetelmällä 259946 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 500 000

Juntti, Markku OY Havainnointi, datan pakkaus, tietoliikenne ja datafuusio langattomissa anturiverkoissa 261518 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 752 877

Jänis, Janne UEF Biopetroleomiikka - seuraava suuri haaste biopolttoaineiden tuotannossa ja jalostuksessa 259901 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 659 864

Järvenpää, Veli-Matti TTY Laskennallisen ja kokeelisen pintamakrotopografian hyödyntäminen tarkkuustyöstökontaktivärähtelyissä 260876 08.06.2012 01.09.2012 - 30.09.2014 239 203

Kangasharju, Jussi HY TaskuDataVarkaat / Konsortio: PDP 260389 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 388 331

Karhumäki, Juhani TY Sanat ja Automaatit 257857 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 500 000

Kauppinen, Esko AALTO Korkean lujuuden hiilinanohybridimateriaalit / Konsortio: HISCON 259679 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 356 089

Koskinen, Jari AALTO Lujat hiilestä valmistetut nanohybridimateriaalit / Konsortio: HISCON 259595 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 434 209

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 16.01.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Kukk, Edwin TY Molekyylien ja niiden mikroklustereiden dynamiikka ja hajoamisreaktiot röntgensäteilyn absorption seurauksena 258280 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 786 913

Kurki-Suonio, Hannu HY Kosmologian tutkimus Planck-satelliitilla 257989 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 558 700

Kurki-Suonio, Taina AALTO ASCOT Upgrade -- Palavan plasman fysiikkaa 259675 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 800 000

Latva-aho, Matti OY Full-duplex linkkien ja tiheiden pienten solujen yhteisoptimointi (Juliet) 260755 08.06.2012 01.01.2013 - 31.12.2016 500 000

Laukkanen, Pekka TY Uusien vismuttia sisältävien III-V-puolijohteiden epitaksiaalinen kasvatus ja tutkimus / Konsortio: HIGHMAT 259213 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 400 000

Lensu, Lasse LTY Silmänpohjan optisen kuvantamisen ja lääketieteellisen kuva-analyysin uudistaminen / Konsortio: revision 259560 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 216 900

Levänen, Erkki TTY Toiminnallisten keraamimateriaalien prosessointi ylikriittisen hiilidioksidin avulla. 259487 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 684 998

Linder, Markus AALTO Använding av rekombinanta proteiner för en molekylär förståelse av adhesiva matriser i biomimetiska kompositer 259034 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 594 749

Lokki, Tapio AALTO Konserttisaliakustiikka -- Aistiprofiileista uusiin objektiivisiin mittareihin 257099 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 500 000

Louhi-Kultanen, Marjatta LTY Fluidivirtausten merkitys kiteytyksessä / Konsortio: ASA 260141 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 444 013

Lukkarinen, Jani HY Epätasapainoilmiöiden matemaattinen mallintaminen: skaalausrajoista kohti ei-perturbatiivisia menetelmiä 258302 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 642 343

Maasilta, Ilari JY Fononi- ja fotonimetamateriaalit nanoskaalan lämmönsiirtoon 260880 08.06.2012 01.01.2013 - 31.12.2016 500 000

Manninen, Mikko VTT OY Fluidivirtausten merkitys kiteytyksessä / Konsortio: ASA 260206 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 320 004

Metrangolo, Pierangelo VTT OY Halogeenihiilivetyjen ja biomolekyylien välisten vuorovaikutusten ymmärtäminen (BioHal) 260565 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 560 988

Muinonen, Karri HY Sähkömagneettisten aaltojen sironta kompleksisissa satunnaisväliaineissa / Konsortio: EMSCA 257966 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 420 612

Nissinen, Maija JY Rakenteesta toiminnaksi: supramolekulaariset ligandot kiinteiden lipidi- ja metallinanopartikkelien materiaaleina. 257246 08.06.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 424 208

Nordlund, Kai HY Korkean lujuuden hiilinanohybridimateriaalit / Konsortio: HISCON 259631 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 249 898

Ojala, Antti HY Huippuvuorten eteläosan ilmaston kehityshistorian kvantifiointi jääkauden jälkeiseltä ajalla 259343 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 348 999

Ott, Jörg AALTO TaskuDataVarkaat / Konsortio: PDP 260014 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 372 624

Pekkola, Samuli TTY ENACT - Toiminnanohjausjärjestelmien kehitysverkostot / Konsortio: ENACT 259831 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 491 792

Peltoniemi, Jouni I FGI Sähkömagneettisten aaltojen sironta monikutoisessa satunnaisaineesta / Konsortio: EMSCA 292754 08.06.2012 01.01.2015 - 30.08.2016 157 112
GL Sähkömagneettisten aaltojen sironta monikutoisessa satunnaisaineesta / Konsortio: EMSCA 260027 08.06.2012 01.09.2012 - 31.12.2014 242 886

Permi, Perttu HY NMR-menetelmien kehittäminen epäjärjestyneiden proteiinien tutkimiseksi 259447 08.06.2012 01.01.2013 - 31.08.2015 358 247

Pihko, Petri JY Metalliavusteinen organokatalyysi 259532 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 493 017

Raisamo, Roope TAY Haptinen katsevuorovaikutus (HAGI) / Konsortio: HAGI 260026 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 759 755

Rajala, Kai JY Kvasikonforminen analyysi ja metristen avaruuksien parametrisaatiot 257482 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 594 803

Romanoff, Jani AALTO Laser hitsattujen teräskennorakenteiden väsymislujuus 261286 08.06.2012 01.09.2012 - 30.08.2016 383 059

Rosenholm, Jessica ÅA Lantanid-inkorporerade kiseldioxid nanopartiklar som målstyrda prober för medicinsk (in vivo) optisk och magnetisk bildteknik 260599 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 480 127

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 16.01.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Rossi, Matti AALTO Toiminnanohjauskjärjestelmien kehitysverkostot / Konsortio: ENACT 259267 08.06.2012 01.09.2012 - 31.07.2016 476 153

Rossi, Tuomo JY Sähkömagneettisten aaltojen sironta kompleksisissa satunnaisväliaineissa / Konsortio: EMSCA 259925 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 377 485

Rämö, Tapani HY A-tyypin graniittien magmasäiliöiden dynamiikka ja niiden kiteytymisprosessien mallinus maasälpämegakiteiden in situ -isotooppi- ja alkuainekoostumuksen avulla 259813 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 455 374

Saramäki, Jari AALTO Aikariippuvat verkostot ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa 260427 08.06.2012 01.09.2012 - 30.08.2016 675 877

Sarjakoski, Tapani FGI Nopea vuorovaikutteinen ja syötetietojen epävarmuuden huomioonottava paikkatietoanalyysi erittäin suurille tietoaineistoille / Konsortio: Quick-GC 292753 08.06.2012 01.01.2015 - 31.08.2015 70 866
GL Nopea vuorovaikutteinen ja syötetietojen epävarmuuden huomioonottava paikkatietoanalyysi erittäin suurille tietoaineistoille / Konsortio: Quick-GC 259557 08.06.2012 01.09.2012 - 31.12.2014 163 321

Smolander, Kari LTY ENACT - Toiminnanohjausjärjestelmien kehitysverkostot / Konsortio: ENACT 259454 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 475 641

Tiitinen, Hannu AALTO Puheen havaitsemiseen liittyvän aivotoiminnan kokeellinen tutkimus ja laskennallinen mallinnus 257811 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 603 302

Tuunainen, Virpi AALTO CREATIVE USE: Tieto- ja viestintäteknologian luova käyttö tietotyössä 259281 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 543 430

Usoskin, Ilya OY Auringon tutkimus AMS-spektrometrillä kansainvälisellä avaruusasemalla / Konsortio: Solar-AMS 260596 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 433 265

Uusitalo, Hannu TAY Silmänpohjan optisen kuvantamisen ja lääketieteellisen kuva-analyysin uudistaminen / Konsortio: revision 260566 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 280 089

Valtonen, Eino Sakari TY Auringon tutkimus AMS-spektrometrillä kansainvälisellä avaruusasemalla / Konsortio: Solar-AMS 258963 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 473 516

Vihma, Timo IL Muuttuva Arktinen ilmasto: stratosfäärin, troposfäärin ja merijään vuorovaikutus 259537 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 658 430

Westerholm, Jan ÅA Nopea vuorovaikutteinen paikkatietoanalyysi erittäin suurille tietoaineistoille / Konsortio: Quick-GC 259995 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 210 152

Yliruusi, Jouko K HY Hyvin amorfisten materiaalien tuottaminen uudella kylmäjauhatustekniikalla, FOMALHAUT 259300 08.06.2012 01.09.2012 - 30.08.2016 347 317

Zhong, Xiao JY Osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja geometrinen funktioteoria 259224 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 541 369

van Dijken, Sebastiaan AALTO Magneettisten alkeisalueiden seinämien liikkeen ja magnetoituman nopean suunnanvaihdoksen ohjaus sähkökentällä: Yhdistelmäferroisuus mikro-, nano- ja atomimittakaavassa 260361 08.06.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 375 682

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.