Suomen Akatemia Tiedot 17.01.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiaprofessorit KY
 
Mäki, Uskali HY Tieteidenvälisyys ja yhteiskuntatieteiden muutos - erityisesti pitäen silmällä taloustieteen roolia 263302 15.06.2012 01.01.2013 - 31.12.2017 732 920

Vuola, Elina HY Ruumiillinen uskonto. Ruumiillisuuden ja sukupuolen muuttuvat merkitykset uskonnollisen identiteetin nykymuodoissa Suomessa. 263234 15.06.2012 01.01.2013 - 31.12.2017 732 920

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.