Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori KY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Christensen, Henrik Serup ÅA Politisk desillusion och medborgarengagemang i representativa demokratier 257055 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 260 400

Finch, Jason ÅA Den diskursiva konstruktionen av 'London Slum' 1820-1960: en letterär historia 257812 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 271 900

Heinämäki, H Elisa HY Huoli sielusta. Paimenvalta ja subjektin rakentuminen 1700-luvun suomalaisissa herätyksissä. 260714 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 271 900

Hellman, Matilda HY "Beroende och uppfattningar om tid, rum och kropp" 258480 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 274 700

Holmqvist, Elisabeth HY Nuorakeramiikan alkuperä: Neoliittisen vasarakirveskulttuurin keramiikkaesineistön valmistus ja vaikutteet Etelä-Suomessa 257395 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 271 400

Hulden, Mans HY Luonnollisen kielen morfologisten ja fonologisten sääntöjen koneoppiminen 258373 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 285 900

Hämäläinen, Raija JY Haasteita ja mahdollisuuksia: Teknologiset oppimisympäristöt ja opettajan ohjaus korkeatasoisen yhteisöllisen oppimisen tukena ammatillisessa koulutuksessa 258659 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 284 200

Kar, Ashim HY Kilpailu, suorituskyky ja kompromissit mikrorahoituksen: tutkimus ehdotus satunnaistettu arviointi 260894 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2014 92 900

Katainen, Anu HY Nuorten alkoholimielikuvat - Laadullinen tutkimus kulttuuri- ja luokkaeroista Suomessa ja Italiassa 258195 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 269 500

Kauko, Jaakko HY Koulutuksen vertailevan tutkimuksen teoreettinen laajentaminen - Politiikan dynamiikan vertailu Englannin ja Suomen koulutuksessa 257120 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 285 300

Kuusela, Hanna TAY Kollektiiviset kirjoituskäytännöt - Kirjallisuutta luovuuden, teknologian ja julkisen alueen välimaastossa. 257264 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 276 400

Lahti, Jari FOLKHÄ Ympäristön, epigenomin ja genomin yhteys masennukseen ja siihen liittyvään kardiometaboliseen riskiin 261661 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 242 700

Lakomäki, Sami OY Alkuperäiskansojen maat, siirtomaavallat ja kansallisvaltiot: Shawneeden ja saamelaisten tilat ja rajat Pohjois-Amerikassa ja Fennoskandiassa, 1500-1900 258609 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 273 000

Lummaa, Sanna Karoliina TY Lintupoetiikka. Teoreettisia näkökulmia lintujen ja tekstien suhteeseen suomalaisessa runoudessa 259051 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 268 500

Markkula, Annu AALTO Kuluttajat ja kestävä kehitys markkinoilla: Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan ja kestävään markkinointiin 258259 27.04.2012 01.09.2012 - 30.11.2012 17 296

Mattila, Janne T HY Filosofinen käytäntö klassisessa arabialaisessa filosofiassa 257862 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 222 000

Mäntymäki, Matti TY Asiakasarvo ja arvon luominen sosiaalisessa mediassa 257412 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 286 500

Niiranen, Susanna JY Lääketiedettä ilman lääkäreitä: seksuaalisuus, uni ja vakaa mieli. Terveyden määrittäjät keskiaikaisessa, kansankielisessä lääkintäperinteessä. 258060 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 269 700

Paavolainen, Teemu TAY Ajattelun kudoksia: säikeitä dramaturgian ja esittävän taiteen kognitiiviseen ekologiaan 258549 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 278 000

Pantsar, Markus HY Matemaattinen ja empiirinen: uusi lähestymistapa matematiikan epistemologiaan 257709 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 262 200

Parppei, Kati UEF Sapelit ja miekat. Kuvaukset keskiaikaisista taisteluista venäläisessä historiankirjoituksessa 256809 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 288 800

Partanen, Jukka AALTO Kasvuyritysten verkostot 258372 27.04.2012 01.09.2012 - 31.10.2015 340 400

Paulasto, Heli UEF Englannin kielen vaihtelu paikallisissa ja globaaleissa konteksteissa 258999 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 273 600

Perälä, Mika HY Aristoteles muistista 260243 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 258 300

Raerinne, Jani HY Kausaaliset ja mekanistiset selitykset ympäristötieteissä 258020 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 253 700

Roshchin, Evgeny JY Kansainvälisen yhteisön perspektiivit: Käsitteiden ja institutionaalisten muotojen politiikka 257129 27.04.2012 01.09.2012 - 30.11.2015 275 400

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Saarenmaa, Laura TAY Mies-kansalaiset puhuttelun kohteina. Porno, politikka ja toimijuus suomalaisissa miestenlehdissä 1940-luvulta 1980-luvulle 259609 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 285 100

Saikkonen, Inga ÅA Vaalikäyttäytymisen muutos jälkikommunistisissa maissa: vertaileva tutkimus Venäjän ja Viron poliittisesta transitiosta 258190 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 240 300

Segercrantz, Beata HANKEN Stunder av förändring -En studie om negativa konsekvenser av innovation i social- och hälsovårdsservice 259252 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 273 200

Skaffari, Janne TY Monikielisiä käytäntöjä 1100- ja 1200-lukujen englantilaisissa teksteissä 257059 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 266 700

Strang, Johan HY Envisa skandinaviska realister? Nordiska rätts-, moral- och politiska filosofer i kölvattnet av det andra världskriget 257202 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 277 200

Suopajärvi, Tiina H OY UBI Mingle: ”Asiantuntijoiden” ja ”maallikoiden” kohtaamisia - Hyvien osallistavan suunnittelun käytäntöjen etsintä ubiikissa kaupungissa 258570 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 280 000

Särkämö, Teppo T HY Musiikkia ikääntyville aivoille: Musiikkiharrastusten vaikutus kognitioon, mielialaan ja aivoihin aivohalvauksen ja dementian jälkeen 257077 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 305 901

Sääksvuori, Lauri HY Tutkimuksia yhteistyön evoluutiosta, omistusoikeuden neurobiologiasta ja fysiologisista tekijöistä sukupuolten välisissä palkkaeroissa 259046 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 270 000

Tenhiälä, Aino AALTO Palkitsemisjärjestelmien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja yritysten taloudelliseen tulokseen 260342 27.04.2012 01.09.2012 - 15.06.2017 270 300

Valjakka, Minna K HY Itä-aasialainen urbaani taide - itseilmaisu visuaalisten kuvien kautta Hongkongissa, Tokiossa ja Soulissa 259092 27.04.2012 01.09.2012 - 30.08.2015 274 500

Vierros, Marja K HY SEMATIA: kreikankielisten dokumentaaristen papyrustekstien lingvistinen annotointi - kontaktivaikutteisen, murteellisen ja tyylillisen vaihtelun havainnointi ja määrittely 257098 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 212 300

Vuoksimaa, Eero HY Kognitiiviset toiminnot, aivopatologia ja kognitiivisen reservin merkitys ikääntymisessä 257075 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 290 900

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.