Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija KY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Fingerroos, Outi JY Perhe koolle. Tutkimus somalialaisten maahanmuuttajien ja virkamiesten kokemuksista perheenyhdistämisprosessista 258234 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Hakosalo, Heini OY "Musta läikkä Euroopan tuberkuloosikartalla": tuberkuloosin sosiaali- ja kulttuurihistoria 1900-luvun Suomessa 259547 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Herkman, Juha Pekka HY Pohjoismainen populismi mediassa 259393 27.04.2012 01.07.2013 - 30.06.2018 407 270

Jensen-Eriksen, Niklas HY Euroopan integraatio ja monikansalliset sellu- ja paperikartellit: Uhattujen yksityisten taloudellisten instituutioiden muodonmuutos 258001 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Kallio, Kirsi Pauliina TAY Poliittinen osallisuus lapsen oikeutena 258341 27.04.2012 01.01.2013 - 31.12.2017 407 270

Karhunen, Päivi AALTO Instituutiot ja kansainväliset liiketoimintastrategiat kasvutalouksissa 257257 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Lehtipuu, Outi-I HY Naiset ja Paavalin perintö 257496 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Lindholm, Camilla HY Demens och interaktion -skärningspunkter mellan forskning och kommunikationsträning 256792 27.04.2012 01.09.2012 - 31.07.2018 407 271

Marchionni, Caterina HY Unifikaatio ja edistys yhteiskuntatieteissä. Kontekstuaalinen lähestymistapa. 259403 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Mäkikangas, Anne JY Yksilön ja työyhteisön näkökulma työhyvinvointiin 258882 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Newby, Andrew HY "Hirvittävä vitsaus". Monikansallinen, vertaileva ja pitkän aikavälin perspektiivi Suomen ja Irlannin nälänhätään vuosina 1845-1868. 257696 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Norros, Olli HY Samastus yksityisoikeudessa 259446 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Oksala, Johanna HY Feministisen politiikan tulevaisuus: sukupuoli, taloudellinen globalisaatio ja uusliberalistinen hallinnointi 257973 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Sannino, Annalisa HY Toimijuuden synty: Perusta koulutuksen muutokselle alhaalta käsin 260959 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Syros, Vasileios JY Giovanni Botero ja uuden ajan alun hallitusmuotojen vertaileva tutkimus 258018 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Tiilikainen, Marja HY Islam ja turvallisuus uudelleen tarkasteltuina: Transnationaaliset somaliperheet Suomessa, Kanadassa ja Somaliassa 258393 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

von Weissenberg, Hanne Maarit HY Pienten profeettojen kokoelma ja kanoninen prosessi Qumranin tekstilöytöjen valossa 256984 27.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.