Suomen Akatemia Tiedot 21.11.2018
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke KY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Alho, Kimmo HY Ylikuormitetut aivot 260054 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 600 000

Anckar, Carsten ÅA State formation and democratization in a comparative perspective 260746 25.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 600 000

Armila, Päivi UEF SOMALIALAISENA SUOMESSA JA MINNESOTASSA Diaspora, kansalaisuus ja kuuluminen 258728 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 599 948

Asplund, Henrik TY Ruukut, ruoka ja funktio. Fennoscandian neoliittisen ja varhaismetallikautisen keramiikan orgaanisten jäämien analysointi. 258294 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 373 644

Asplund, Rita ETLA Ura- ja palkkadynaamiikka yritysten sisällä ja niiden välillä 258771 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 467 060

Hiilamo, Heikki KELA Lamakausien sosiaaliset seuraukset 259216 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 554 520

Hintsanen, Mirka HY Kasvatustyylien ja huono-osaisuuden siirtyminen sukupolvelta toiselle: Prospektiivinen pitkittäistutkimus lapsuuden perheen ilmapiirin merkityksestä 258578 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 597 481

Honkasalo, Marja-Liisa HY Hauras toimijuus, sairaus ja sosiaaliset siteet - monipaikkainen etnografia 259220 25.05.2012 01.09.2012 - 28.02.2017 590 459

Jalava, Marja HY Asymmetriat Euroopan intellektuaalisella kentällä. Keskusta-periferia -jännitteet Suomen, Skandinavian ja Unkarin intellektuaalisessa elämässä 1800- ja 1900 luvulla 258131 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 600 000

Järvelä, Sanna OY Yksilöllinen ja sosiaalisesti jaettu oppimisen säätely peruskoulussa ja opettajankoulutuksessa 259214 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 600 000

Kaartinen, Marjo TY Modus vivendi - Uskonnollinen reformi ja maallikot myöhäiskeskiajan Euroopassa 259047 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 587 179

Kinnunen, Ulla TAY Työkuormituksesta palautuminen: työ- ja ympäristöpsykologisten näkökulmien yhdistäminen 257682 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 600 000

Koponen, Juhani HY Miten torjua kehityksen muistinmenetystä - tutkielmia periferiasta / Konsortio: Deveamnesia 260359 25.05.2012 01.01.2013 - 31.12.2016 436 023

Kortteinen, Matti HY Nuoret työtömät, aktivoiva työvoimapolitiikka ja toimijuuden paradoksit 260875 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 600 000

Kovala, Urpo JY Populismi liikkeenä ja retoriikkana 257130 25.05.2012 01.09.2012 - 31.03.2016 600 000

Laine, Matti ÅA Työmuistin harjoittaminen aikuisilla 260276 25.05.2012 01.05.2013 - 30.04.2017 600 000

Laitinen, Arto JY Tunnustuksen patologiat 259792 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 600 000

Lappalainen, Päivi TY Hauraat subjektit: Lapsuus suomalaisessa kirjallisuudessa ja lääketieteessä 1850-2000-luvuilla 259308 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 600 000

Leppänen, Sirpa JY Kieli ja superdiversiteetti: (Dis)identifikaatio sosiaalisessa mediassa 258139 25.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 600 000

Liljeström, Marianne TY Akateemisen feminismin aikajanat Suomessa 257024 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 447 207

Liukkunen, Ulla HY ILOn ydintyönormien implementointi Kiinassa - oikeudellinen arkkitehtuuri ja kulttuurinen logiikka 259036 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 599 935

Lukka, Kari TY Johdon laskentatoimi globaalin ja lokaalin välisten jännitteiden tasapainottajana 258224 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 600 000

Moisala, Pirkko M HY Deleuze ja musiikintutkimus 258431 25.05.2012 01.09.2012 - 30.08.2016 534 312

Myllyntaus, Timo TY Suomen kadot ja nälkävuodet kansainvälisessä kontekstissa. Talous- ja ympäristömarginaalien pitkän ajan vertailu 259881 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 600 000

Mäkinen, Virpi HY Luonnonoikeudet ja inhimilliset tarpeet keskiajan ja uuden ajan alun poliittisessa ajattelussa 257153 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 450 000

Niemi, Johanna NUORIS Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus 261187 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 587 722

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 21.11.2018
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Niskanen, Mervi UEF Sukupuolen vaikutus taloudelliseen päätöksentekoon yrityksissä / Konsortio: GENFI 258105 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 440 034

Nissinen, Martti HY Galilea rautakaudella: arkeologia, tekstit, historia 258897 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 600 000

Nordenstreng, Kaarle TAY Mediajärjestelmät murroksessa: BRICS-maiden haaste 257805 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 600 000

Pahta, Päivi TAY Monikieliset käytänteet kirjoitetun englannin kielen historiassa 258434 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 597 432

Palander-Collin, Minna J HY Kielikäytänteet ja sosiaaliset merkitykset ajassa 1700-1900 256825 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 595 310

Pyhältö, Kirsi M HY Opettajaopiskelijasta kokeneeksi opettajaksi: ammatillista toimijuutta oppimassa? 259489 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 542 834

Raunio, Tapio TAY Parlamentit, kansalaiset ja demokratia pohjoismaissa 257011 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 422 536

Saarinen, Risto HY Uskonnollinen hyväksyminen ja erilaisuuden suvaitseminen 256829 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 589 219

Salmi, Hannu TY Kulttuurin vaeltavat käsitteet: kulttuurin ja sivilisaation reitit 1800-luvun alun Euroopassa 258438 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 600 000

Sams, Mikko AALTO Luonnollisten ärsykkeiden käyttö ihmisaivojen kognitiivisten toimintojen kuvantamisessa 259952 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 430 157

Sandu, Gabriel HY Logiikka ja matematiikan filosofia uudessa valossa 260237 25.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 586 685

Santtila, Pekka ÅA Föräldra-Barn incest: Experimentella test av evolutinära mekanismer 260298 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 450 000

Tarkka, Lotte M HY Suullinen runous, myyttinen tieto ja kansanomainen mielikuvitus: Yksilöllinen ilmaisu ja kollektiiviset perinteet esimodernissa Koillis-Euroopassa 257554 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 599 674

Törrönen, Maritta HY Vastavuoroiset suhteet ja hyvinvoinnin rakentuminen arkielämän kriittisissä murrosvaiheissa 257323 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 600 000

Vartiainen, Hannu K HY Toisen asteen kouluvalinta Suomessa 258947 25.05.2012 01.09.2012 - 30.09.2014 351 106

Vähämaa, Sami VY Sukupuolen merkitys taloudellisessa päätöksenteossa / Konsortio: GENFI 259676 25.05.2012 01.09.2012 - 28.02.2016 388 944

de Oliveira, Vanessa OY Eettinen kansainvälisyys korkeakoulutuksessa globaalien kriisien aikakaudella 259173 25.05.2012 01.09.2012 - 30.06.2016 500 000

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.