Suomen Akatemia Tiedot 16.01.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Ohjelmoitavien materiaalien tutkimusohjelma OMA 2011 BY
 
Ahlskog, Markus JY Hiilinanoputkeen perustuva ohjelmoitava bioaktuaattori / Konsortio: BIONANOCAR 263523 29.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 212 388

Toppari, Jussi JY Hiilinanoputkeen perustuva ohjelmoitava bioaktuaattori / Konsortio: BIONANOCAR 263526 29.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 212 729

Urtti, Arto HY Ohjelmoitavat materiaalit silmälääkkeiden säädeltyyn antoon / Konsortio: ModDrug 263573 29.05.2012 01.06.2012 - 31.05.2016 514 913
Ohjelmoitavat nanopartikkelit lääkkeen solunsisäiseen saattoon. / Konsortio: SmartDrug 263567 29.05.2012 01.06.2012 - 30.04.2014 190 989
Valoaktivoituvat nanopartikkelit / Konsortio: LITRE 263615 29.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 298 179
UEF Ohjelmoitavat nanopartikkelit lääkkeen solunsisäiseen saattoon. / Konsortio: SmartDrug 283721 29.05.2012 01.05.2014 - 31.05.2016 115 582

Vattulainen, Ilpo TTY Hiilinanoputkeen perustuva ohjelmoitava bioaktuaattori / Konsortio: BIONANOCAR 263527 29.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 212 137

Ohjelmoitavien materiaalien tutkimusohjelma OMA 2011 LT
 
Franssila, Sami AALTO Ohjelmoitava vettyminen / Konsortio: PROWET 263538 29.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 360 173

Guina, Mircea Dorel TTY Fotonisesti osoitettava nollavirtalogiikkapiiri hyödyntäen funktionalisoituihin nanopartikkeleihin perustuvaa kvanttisolulaskentaa / Konsortio: Photonic QCAs 263594 29.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 601 173

Hietala, Sami HY Ohjelmoitavat materiaalit silmälääkkeiden säädeltyyn antoon / Konsortio: ModDrug 263606 29.05.2012 01.06.2012 - 31.05.2016 251 944

Ikkala, Olli AALTO Biomakromolekyylien avulla koodatut nanorakenteet magnetoplasmoniikkaan / Konsortio: BENMAP 263509 29.05.2012 01.06.2012 - 31.05.2016 197 643

Kostiainen, Mauri AALTO Biomakromolekyylien avulla koodatut nanorakenteet magnetoplasmoniikkaan / Konsortio: BENMAP 263504 29.05.2012 01.06.2012 - 31.05.2016 203 514

Krasheninnikov, Arkady AALTO Kaksiulotteiset ohjelmoitavat materiaalit optiikan ja elektroniikan sovellutuksiin / Konsortio: TODIMA 263416 29.05.2012 01.06.2012 - 31.05.2016 357 061

Liljeroth, Peter AALTO Biomakromolekyylien avulla koodatut nanorakenteet magnetoplasmoniikkaan / Konsortio: BENMAP 263508 29.05.2012 01.06.2012 - 31.05.2016 192 630

Lipsanen, Harri AALTO Kaksiulotteiset ohjelmoitavat materiaalit optiikan ja elektroniikan sovellutuksiin / Konsortio: TODIMA 263566 29.05.2012 01.06.2012 - 31.05.2016 397 910

Lupo, Donald TTY Fotonisesti osoitettava nollavirtalogiikkapiiri hyödyntäen funktionalisoituihin nanopartikkeleihin perustuvaa kvanttisolulaskentaa / Konsortio: Photonic QCAs 263477 29.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 498 663

Murtomäki, Lasse AALTO Ohjelmoitavat polyelektrolyyttinanosäiliöt lääkeannossa / Konsortio: SmartDrug 263551 29.05.2012 01.06.2012 - 31.05.2016 490 421
Valolla aktivoitavat nanopartikkelit / Konsortio: LITRE 263453 29.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 301 854

Nowak, Roman AALTO Ohjelmoitavat Perovskiitit / Konsortio: PROPER 263382 29.05.2012 01.12.2012 - 30.11.2015 299 188

Paraoanu, Gheorghe-Sorin AALTO Säädettävät kvanttimetamateriaalit 263457 29.05.2012 01.01.2013 - 31.12.2016 307 114

Ras, Robin AALTO Ohjelmoitava vettyminen / Konsortio: PROWET 263560 29.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 445 804

Rissanen, Kari JY Uudet vesiliuokoiset kemoresponsiiviset luminoivat materiaalit 263377 29.05.2012 01.06.2012 - 31.05.2016 740 332

Räisänen, Jyrki A HY Ohjelmoitavat Perovskiitit / Konsortio: PROPER 263439 29.05.2012 01.12.2012 - 30.11.2015 275 378

Sammalkorpi, Maria AALTO Valolla aktivoitavat nanopartikkelit / Konsortio: LITRE 263607 29.05.2012 01.09.2012 - 30.08.2016 50 833

Simell, Pekka VTT OY Ohjelmoitava vettyminen / Konsortio: PROWET 263577 29.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 103 470

Tkachenko, Nikolai TTY Fotonisesti osoitettava nollavirtalogiikkapiiri hyödyntäen funktionalisoituihin nanopartikkeleihin perustuvaa kvanttisolulaskentaa / Konsortio: Photonic QCAs 263486 29.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 498 665

Törmä, Päivi AALTO Biomakromolekyylien avulla koodatut nanorakenteet magnetoplasmoniikkaan / Konsortio: BENMAP 263347 29.05.2012 01.06.2012 - 31.05.2016 216 620

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 16.01.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

van Dijken, Sebastiaan AALTO Biomakromolekyylien avulla koodatut nanorakenteet magnetoplasmoniikkaan / Konsortio: BENMAP 263510 29.05.2012 01.06.2012 - 31.05.2016 199 182

Ohjelmoitavien materiaalien tutkimusohjelma OMA 2011 TT
 
Hytönen, Vesa TAY Hiilinanoputkeen perustuva ohjelmoitava bioaktuaattori / Konsortio: BIONANOCAR 263540 29.05.2012 01.08.2012 - 31.07.2016 212 147

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.