Suomen Akatemia Tiedot 16.01.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma LASTU, toinen haku BY
 
Hari, Pertti HY Puun kasvun, metsäekosysteemin ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksen moniskaalamallinnus / Konsortio: MultiTree 258779 19.12.2011 01.04.2012 - 31.03.2016 151 444

Mäkinen, Harri LUKE Puun kasvun, metsäekosysteemin ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksen moniskaalamallinnus / Konsortio: MultiTree 292834 19.12.2011 01.01.2015 - 31.12.2016 40 149
METLA Puun kasvun, metsäekosysteemin ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksen moniskaalamallinnus / Konsortio: MultiTree 257641 19.12.2011 01.04.2012 - 31.12.2014 119 631

Vattulainen, Ilpo TTY Atomaaristen biofysikaalisten simulaatioiden ja laskennallisen systeemibiologian yhdistäminen ykköstyypin diabeteksen tutkimiseksi / Konsortio: AtomSysBio 258832 19.12.2011 01.09.2012 - 31.12.2016 272 213

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma LASTU, toinen haku LT
 
Hakala, Mikko HY Molekyylien optisten ominaisuuksien kvanttisimulointi kondensoituneissa faaseissa / Konsortio: QUASIMODO 259599 19.12.2011 01.04.2012 - 30.06.2016 248 638

Hollmen, Jaakko AALTO Puun kasvun, metsäekosysteemin ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksen moniskaalamallinnus / Konsortio: MultiTree 258568 19.12.2011 01.04.2013 - 30.09.2016 191 588

Kettunen, Lauri TTY Laskennalliset ja matemaattiset mallit sähkömagneettisen kentän ja kompleksisten materiaalirakenteiden vuorovaikutuksen analysointiin / Konsortio: COMMA 260925 19.12.2011 01.04.2012 - 30.09.2016 205 348

Laasonen, Kari AALTO Kiinteässä aineessa olevien molekyylien optisten ominaisuuksien kvanttimekaaninen simulaation / Konsortio: QUASIMODO 258547 19.12.2011 01.01.2013 - 30.06.2016 269 148

Lagus, Krista AALTO Aivojen kielen laskennallinen mallintaminen / Konsortio: CompuBrain 259934 19.12.2011 01.04.2012 - 30.09.2016 344 599

Lassas, Matti HY Laskennalliset ja matemaattiset mallit sähkömagneettisen kentän ja kompleksisten materiaalirakenteiden vuorovaikutuksen analysointiin / Konsortio: COMMA 260522 19.12.2011 01.04.2012 - 30.09.2016 203 852

Lähdesmäki, Harri AALTO Atomaaristen biofysikaalisten simulaatioiden ja laskennallisen systeemibiologian yhdistäminen ykköstyypin diabeteksen tutkimiseksi / Konsortio: AtomSysBio 260403 19.12.2011 01.09.2012 - 31.12.2016 238 497

Sihvola, Ari AALTO Laskennalliset ja matemaattiset mallit sähkömagneettisen kentän ja kompleksisten materiaalirakenteiden vuorovaikutuksen analysointiin / Konsortio: COMMA 259950 19.12.2011 01.04.2012 - 30.09.2016 400 965

Sundholm, Dage HY Simulering av molekylära optiska egenskaper i kondenserad fas på kvantmekanisk nivå / Konsortio: QUASIMODO 258258 19.12.2011 01.04.2012 - 30.06.2016 241 736

Vaara, Juha OY Molekyyliominaisuuksien kvanttisimulointi kondensoituneissa faaseissa / Konsortio: QUASIMODO 258565 19.12.2011 01.04.2012 - 30.06.2016 265 737

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma LASTU, toinen haku TT
 
Lahesmaa, Riitta Liisa Maria TY Atomaaristen biofysikaalisten simulaatioiden ja laskennallisen systeemibiologian yhdistäminen ykköstyypin diabeteksen tutkimiseksi / Konsortio: AtomSysBio 259942 19.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2016 218 028

Salmelin, Riitta AALTO Aivojen kielen laskennallinen mallintaminen / Konsortio: CompuBrain 256887 19.12.2011 01.04.2012 - 30.09.2016 588 427

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.