Suomen Akatemia Tiedot 17.01.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Kestävä talous BY
 
Airaksinen, Miimu VTT OY Metsänkäytön vaihtoehtojen taloudellinen ja ympäristöllinen kestävyys - Biotalouden strategiset mahdollisuudet ja haasteet / Konsortio: ECOSUS 257174 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 393 483

Lahtinen, Raimo GTK Luonnonvarojen kestävä käyttö ja Suomen talouson / Konsortio: SURE 259456 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 159 542

Mäenpää, Ilmo OY Luonnonvarojen kestävä käyttö ja Suomen talous (SURE) / Konsortio: SURE 258559 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 460 912

Seppälä, Jyri SYKE Luonnonvarojen kestävä käyttö ja Suomen talous / Konsortio: SURE 259555 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 319 387

Valsta, Lauri T HY Biotalouden arvoketjujen taloudellinen arviointi / Konsortio: ECOSUS 260595 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 299 563

Kestävä talous KY
 
Hildén, Mikael SYKE Politik för en grön ekonomi: koherens mellan instrument som påverkar utnyttjandet av skogsresurser / Konsortio: GreenPol 259929 25.05.2012 01.09.2012 - 01.03.2016 275 000

Kurki, Sami HY Vihreän talouden valtavirtaistuminen - luomutuotannon ja kuluttamisen yhteiskunnallinen oikeuttaminen / Konsortio: MainGreen 260138 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 212 000

Luomala, Harri VY Vihreän talouden valtavirtaistuminen - luomutuotannon ja -kuluttamisen yhteiskunnallinen oikeuttaminen / Konsortio: MainGreen 259478 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 167 000

Siltaoja, Marjo JY MainGreen Virhean talouden valtavirtaistaminen- Luomutuotannon ja kulutuksen legitimointi Suomessa / Konsortio: MainGreen 259482 25.05.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 191 000

Uusivuori, Jussi LUKE Green Economy and Policies: Coherence between Instruments Affecting the Use of Forest Resources / Konsortio: GreenPol 292825 25.05.2012 01.01.2015 - 01.03.2016 295 079
METLA Green Economy and Policies: Coherence between Instruments Affecting the Use of Forest Resources / Konsortio: GreenPol 257919 25.05.2012 01.09.2012 - 31.12.2014 259 922

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.