Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori BY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Björkbom, Anders ÅA Membranegenskaper som är viktiga för övergången från prebiotisk kemi till biologi 257199 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 321 059

Cooper, Helen ÅA Lipidien ja nukleoidiproteiinien väliset vuorovaikutukset mitokondrion sisäkalvossa. 258065 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 246 188

Hiltunen, Teppo HY Rehevöitymisen ja vihollisten rooli syanobakteerien myrkyllisyyden evoluutiossa 258847 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 300 590

Himanen, Sari LUKE ERIKOISTUNEET KASVINSYÖJÄT LÄMPENEVÄSSÄ ILMASTOSSA: TROFIAKETJUN SÄÄTELY JA VAKAUS 292783 29.03.2012 01.01.2015 - 31.10.2015 101 683
MTT ERIKOISTUNEET KASVINSYÖJÄT LÄMPENEVÄSSÄ ILMASTOSSA: TROFIAKETJUN SÄÄTELY JA VAKAUS 257965 29.03.2012 01.09.2012 - 31.12.2014 212 730

Kaljonen, Minna SYKE Rajanteko ruokaketjuissa -- vertaileva tutkimus ympäristö- ja laatustandardien käytöstä suomalaisissa lihaketjuissa 258648 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 301 373

Kautto, Petrus SYKE Nanoturvallisuus koetteilla: tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan potentiaali ja politiikka 260492 29.03.2012 01.09.2012 - 31.01.2016 309 721

Lahdenperä, Mirkka TY Pitkäikäisyyden ja vanhenemisen evoluutio Aasian norsulla 257374 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 244 892

Lahti, Leo HY Ihmisen suoliston mikrobiekosysteemin kokonaisvaltainen kartoitus mittauskokoelmien laskennallisella yhdistämisellä 256950 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 302 765

Lindstedt-Kareksela, Carita JY Petopuolustuksen kustannukset vaihtelevissa ympäristöolosuhteissa 257581 29.03.2012 01.09.2012 - 30.04.2017 293 887

Martinez-Seara Monne, Hector TTY Karkeistettujen laskennallisten mallien käyttö glykokalyksin rakenteen selvittämisessä lääketieteellisiä ja farmakologisia sovelluksia varten 258442 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 270 089

McCairns, Scott HY Toiminnallisesti samankaltaisten ilmiasujen evoluutio: vaihtoehtoisten sopeutumien ekologinen genomiikka luonnonpopulaatioissa 259944 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 339 449

Mäenpää, Kimmo UEF Uusia metodeja kemikaaliseosten vaikutusten tutkimiseksi 258120 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 330 383

Mökkönen, Mikael JY Perheen sisäisten konfliktien vaikutus nisäkkäiden elinkiertotaktiikoiden evoluutioon 257729 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 300 847

Papakostas, Spyridon TY - 258048 29.03.2012 01.09.2012 - 31.12.2015 300 879

Pärssinen, Jenita TAY Sähkökehrättyjen nanokuitujen ja biofunktionalisoidun ruostumattoman teräksen käyttö kasvualustana kantasolujen kontrolloidussa erilaistamisessa 256931 29.03.2012 01.09.2012 - 15.09.2014 246 243

Ruuskanen, Suvi TY Ilmastonmuutos ja äitivaikutukset linnuilla 258419 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 299 452

Strakova, Petra HY Kuivumisen vaikutus soiden hiilen kiertoon ja hiilitaseeseen 259190 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 321 997

Suikkanen, Sanna SYKE Itämeren rihmamaisten, typpeä sitovien sinilevien elinkierrot ja talvehtiminen 259357 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 299 908

Szilvay, Geza VTT OY Ohjelmoidut solut veden käsittelyyn 257723 29.03.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 331 191

Tikkanen, Mikko TY Tylakoidiproteiinien fosforylaation ja tylakoidikalvoston lipidikoostumuksen yhteistyö tylakoidien dynamiikassa 260094 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 326 709

Uvarov, Pavel HY Optogenetiikka ja KCC2 rooli hiiren aivoissa 257312 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 320 532

Weber-Boyvat, Marion MINERV Steroli- ja fosfoinositidivälitteisen solusäätelyn koordinaatio: Oksysteroleja sitovat proteiinit 257409 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 272 691

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.