Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija BY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Bell, Neil HY Lehtien evoluutio kylkipesäkkeisissä lehtisammalissa - yhden solukerroksen rakenteellisia ratkaisuja 258554 29.03.2012 01.09.2012 - 30.09.2014 190 060

Cabeza-Jaimejuan, Mar HY Luonnonsuojelun tehokkuus: sosiaalipoliittiset ja ympäristö haasteet 257686 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Fujii, Hiroaki TY   259169 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Hakulinen, Nina UEF Hapettavien entsyymien rakenteen ja toiminnan selvittäminen luontoa säästävien biokatalyyttien muokkaamiseksi 256937 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Heinonsalo, Jussi HY Symbionttisten sienten vuorovaikutukset metsäpuiden ja aluskasvillisuuden kanssa- vaikutukset maaperän orgaanisen typen ottoon 259217 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Karvonen, Anssi JY Monilajisten loisinfektioiden evoluutioekologia 259256 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Kauppi, Liisa H HY DNA:n uudelleenjärjestäytyminen ja kromosomien jakautuminen tytärsoluihin 256996 29.03.2012 01.09.2012 - 30.11.2018 407 273

Knott, Emily JY Toukkien monimuotoisuus ja evolutiivinen muuntelu kehitysmuodoissa 258365 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Mustalahti, Irmeli UEF REDD+: Globaalin ympäristöhallinnon uusi järjestelmä ja sen vaikutukset oikeudenmukaisuuteen. Vertailevatutkimus Tansaniassa, Meksikossa ja Laosissa 259726 29.03.2012 01.09.2012 - 12.07.2018 407 272

Nissinen, Riitta JY Endofyyttisten bakteeriyhteisöjen diversiteetti ja toiminta arktisissa ekosysteemeissä 259180 29.03.2012 01.01.2013 - 31.12.2017 407 270

Puurtinen, Mikael JY Konfliktien ja yhteistyön evoluutio ihmisryhmissä 258385 29.03.2012 01.01.2013 - 31.12.2017 407 270

Rossi, Jari HY Energiatasapainon säätely melanokortiini-serotoniini järjestelmän ja uusien pienimolekyylisten yhdisteiden välityksellä 260030 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Satokari, Reetta HY Mikrobiologiset ja molekulaariset toimintamekanismit Clostridium difficilen häätämiseksi ulosteensiirrolla 258439 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Selonen, Vesa TY Kotoa lähdön syyt ja seuraukset: kattava kuva dispersaaliin radioseurannan, geneettisen analyysin ja mallinnuksen avulla 259562 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

Spilling, Kristian SYKE Ändrade sammansättning av växtplanktonsamhället och dess effekt på flöden av näringsämnen i Östersjön 259164 29.03.2012 01.09.2012 - 31.08.2017 407 272

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.