Suomen Akatemia Tiedot 18.10.2018
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke BY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Fewer, David HY Uusia antimikrobisia peptidejä synteettisen biologian avulla 259505 24.04.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 400 988

Forbes, Bruce LY SOSIAALIS-EKOLOGISTEN JÄRJESTELMIEN PALAUTUMINEN LUOTEIS EURASIASSA 256991 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 650 735

Hantula, Jarkko LUKE Männynjuurikäävän virusten keskinäiset interaktiot ja isännän reaktiot 292791 24.04.2012 01.01.2015 - 31.08.2016 290 773
METLA Männynjuurikäävän virusten keskinäiset interaktiot ja isännän reaktiot 258520 24.04.2012 01.09.2012 - 31.12.2014 373 101

Hawkins, David TY Rooli epigeneettiset muuntamalla sääntelyn elementit ihmisalkion kantasoluja. 259913 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 724 999

Heino, Jyrki TY Kollageenireseptorien toiminnan ja konformaation säätely 259769 24.04.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 748 235

Helmisaari, Heljä-Sisko HY Juurten ja mykorritsojen uusiutumisnopeus boreaalisissa metsissä - puulajin, kasvupaikan ja ilmaston merkitys 260708 24.04.2012 01.10.2012 - 31.08.2016 371 886

Jauhiainen, Jussi TY Tiedon jalostumisen prosessit 259078 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 405 325

Johnson, Mark S ÅA Itsejärjestäyvät proteiinit nanoteknologiaan / Konsortio: PRONANO 257814 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 549 999

Kaurola, Jussi IL Metsänhoidon sopeuttaminen muuttuvaan ilmastoon: epävarmuustekijät ja metsiin ja metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset sekä riskit Suomessa / Konsortio: ADAPT 260785 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 390 640

Korhola, Atte HY Mustan hiilen kertymähistoria arktisilla alueilla ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen järvisedimenttien avulla tutkittuna 257903 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 377 740

Koskela, Esa JY Harvinaisen taktiikan etu - frekvenssistä riipuva valinta seksuaalisesti antagonististen alleelien säilyttäjänä nisäkäspopulaatioissa 257340 24.04.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 675 232

Kulomaa, Markku Sakari TAY Itsejärjestäytyvät proteiinit nanoteknologiaan / Konsortio: PRONANO 261285 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 285 688

Kärenlampi, Sirpa UEF Metallihyperakkumulaation ja hypertoleranssin mekanismit kasvissa 260552 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 774 859

Lauri, Sari E HY Kainaattireseptorien merkitys aivojen limbisen hermoverkon kehityksessä 256819 24.04.2012 01.09.2012 - 31.12.2016 639 735

Lehvävirta, R Susanna HY Avustettu leviäminen ilmastonmuutokseen sopetumisessa - mahdollisuudet ja rajat (CO-ADAPT) 258144 24.04.2012 01.10.2012 - 31.08.2016 574 831

Maljanen, Marja UEF Maaperän dityppioksidinielun mekanismit ja ilmakehällinen merkitys 258875 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 662 951

Marjomäki, Varpu JY Enterovirusten endosytoosireitit - yhteydet solun reseptorireitteihin 257125 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 576 160

Mäkipää, Raisa LUKE Sienidiversiteetti ja resurssien käyttö lahoavassa puuaineksessa 292899 24.04.2012 01.01.2015 - 31.08.2017 388 733
METLA Sienidiversiteetti ja resurssien käyttö lahoavassa puuaineksessa 257701 24.04.2012 01.09.2012 - 31.12.2014 278 361

Nikinmaa, Mikko TY Lämpötilamuutoksien, rehevöitymisen ja ympäristömyrkkyjen vaikutukset Itämeren kalojen toimintojen rytmiikkaan ja muutosten väliset vorovaikutukset 258078 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 699 942

Orell, Markku OY Sopeutuminen ilmastonmuutokseen: trofiatasojen vuorovaikutukset huomioiva lähestymistapa 258638 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 678 482

Palva, Tapio HY MOLEKULAARINEN KOMMUNIKAATIO KASVI-PATOGEENI VUROVAIKUTUKSISSA: Kohti kestävää maataloutta muuttuvassa ilmastossa 257644 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 681 739

Peltola, Heli UEF Metsänhoidon sopeuttaminen muuttuvaan ilmastoon: epävarmuustekijät ja metsiin ja metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset sekä riskit Suomessa / Konsortio: ADAPT 260279 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 490 486

Penttilä, Merja VTT OY Modulaaristen solunsisäisten säätelysysteemien rakentaminen hiivaan bioprosessituoton parantamiseksi (MODUBIO) 260957 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 535 256

Piironen, Vieno I HY Elintarvikkeiden luontainen rikastaminen: B12-vitamiinin ja folaatin mikrobiologinen in situ synteesi viljaperäisessä matriisissa 257333 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 659 594

Rauvala, Heikki M E HY Soluväliaine aivojen muovautuvuuden säätelyssä 259581 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2015 598 568

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 18.10.2018
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Salminen, Juha-Pekka TY Kasvien polyfenoliperusteisen pro-oksidanttipuolustuksen evoluutio ja globaali esiintyminen 258992 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 679 508

Sanches Ribeiro, Andre TTY Transkiptio- ja translaatiodynamiikan tutkimus elävissä Escherichia coli -soluissa yksittäisten tapahtumien tasolla käyttäen laskennallisia sekä kokeellisia menetelmiä 257603 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 676 681

Sistonen, Lea ÅA Stress-inducerbar transkriptionsreglering under cellcykeln 257600 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 678 318

Sivonen, Kaarina HY Uudet syanobakteerien bioaktiiviset aineet: rakenteet, biosyteesit ja vaikutusmekanismit 258827 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 660 785

Somerharju, Pentti J HY Nisäkässolun glyserofosfolipiditasapainon mekanismit 259818 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 588 014

Sontag-Strohm, Tuula HY Beetaglukaanin kemiallinen hapettuminen märkäprosesseissa; hapettumisreitit,hapettumistuotteet ja tuotteiden funktionaalisuus 258821 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 585 920

Taskinen, Jouni JY Resurssien ravinnesuhteiden vaikutus kalapatogeenisen bakteerin virulenssin evoluutiossa 260704 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 561 281

Tiirola, Marja JY RNA-yksikkö - universaali konsepti viljelemättömien ympäristömikrobien toiminnan tutkimiseen 260797 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 720 449

Tyystjärvi, Esa TY Valon haitallinen vaikutus autotrofisten eliöiden tuottavuuteen 259075 24.04.2012 01.09.2012 - 31.08.2016 580 800

Virtanen, Risto OY Vuosikymmenten aikaskaalan kasvillisuusmuutokset pohjoisilla alueilla: syyt ja seuraukset 259072 24.04.2012 01.09.2012 - 31.05.2017 523 861

Vähäsöyrinki, Mikko OY Hermoverkkojen mekanismit kimalaisen näköaistin tiedonkäsittelyssä 261080 24.04.2012 01.09.2012 - 31.12.2015 431 523

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.