2019 | 2018 | Förfriska

2019

Akademiforskare: fortsatt bidrag för forskningskostnader, för inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 07.03.2019-08.05.2019 Besluten har fattats 18.06.2019
Kultur och samhälle 07.03.2019-08.05.2019 Besluten har fattats 17.06.2019
Naturvetenskap och teknik 07.03.2019-08.05.2019 Besluten har fattats 11.06.2019
Akademiforskare: inledande bidrag för forskningskostnader, för inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 26.04.2019-27.05.2019 Besluten har fattats 18.06.2019
Kultur och samhälle 26.04.2019-27.05.2019 Besluten har fattats 17.06.2019
Naturvetenskap och teknik 26.04.2019-27.05.2019 Besluten har fattats 11.06.2019
Akademiprofessor, preliminär ansökan
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Kultur och samhälle 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Naturvetenskap och teknik 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Akademiprojekt
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Kultur och samhälle 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Naturvetenskap och teknik 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Bidrag för anställning som akademiforskare
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Kultur och samhälle 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Naturvetenskap och teknik 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Bidrag för anställning som forskardoktor
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Kultur och samhälle 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Naturvetenskap och teknik 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Bidrag för kliniska forskare
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Kultur och samhälle 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Naturvetenskap och teknik 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Digitaaliset ihmistieteet (DIGIHUM), preliminär ansökan
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Kultur och samhälle 02.04.2019-24.04.2019 Besluten har fattats 17.06.2019
Naturvetenskap och teknik 02.04.2019-24.04.2019 Besluten har fattats 17.06.2019
Utveckling av forsknings finansiering 02.04.2019-24.04.2019 Besluten har fattats 17.06.2019
Digital humanvetenskap (DIGIHUM), inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Utveckling av forsknings finansiering 05.08.2019-04.09.2019 Bedömning pågår  
ERA-NET Cofund CHIST-ERA, inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Naturvetenskap och teknik 09.09.2019-27.09.2019 Utlysningen har öppnat  
FINANSIERING FÖR NSF-STIPENDIATER FÖR FORSKNING I FINLAND – utlysning för inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 22.05.2019-05.06.2019 Besluten har fattats 19.06.2019
Naturvetenskap och teknik 22.05.2019-05.06.2019 Besluten har fattats 19.06.2019
FIRI 2019 ICOS-ERIC/Actris, inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Forskningsinfrastrukturer 24.06.2019-20.08.2019 Bedömning pågår  
FIRI 2019: infrastrukturer som ingår i Finlands vägvisare, internationella medlemskap
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Forskningsinfrastrukturer 02.04.2019-15.05.2019 Bedömning pågår  
FIRI 2019: nya initiativ, infrastrukturer utanför vägvisaren
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Forskningsinfrastrukturer 02.04.2019-15.05.2019 Bedömning pågår  
Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2020-2021, fortsättning av finansiering
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 01.03.2019-27.03.2019 Besluten har fattats 22.05.2019
Kultur och samhälle 01.03.2019-27.03.2019 Besluten har fattats 17.06.2019
Naturvetenskap och teknik 01.03.2019-27.03.2019 Besluten har fattats 07.05.2019
ICT 2023: Autonomi i allt
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Naturvetenskap och teknik 02.04.2019-06.05.2019 Besluten har fattats 04.09.2019
ICT 2023: Innovation, näringsliv och hållbarhet i och genom mjukvara
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Naturvetenskap och teknik 02.04.2019-06.05.2019 Besluten har fattats 04.09.2019
IIASA 2019, inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Kultur och samhälle 21.03.2019-23.04.2019 Besluten har fattats 26.04.2019
Klimatförändring och hälsa (CLIHE), inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Utveckling av forsknings finansiering 05.08.2019-04.09.2019 Bedömning pågår  
Klimatförändring och hälsa (CLIHE), preliminär ansökan
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Utveckling av forsknings finansiering 02.04.2019-24.04.2019 Besluten har fattats 14.06.2019
Livets molekylära regleringsnätverk (R’Life), inbjudna konsortier
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Utveckling av forsknings finansiering 05.08.2019-04.09.2019 Bedömning pågår  
Livets molekylära regleringsnätverk (R’Life), utlysning för forskare med pågående akademifinansierin
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Akademiprogram 02.04.2019-24.04.2019 Bedömning pågår  
Livets molekylära regleringsnätverk (R’Life), utlysning för konsortier, preliminär ansökan
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 02.04.2019-24.04.2019 Besluten har fattats 05.06.2019
Mobilitet från Finland
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Kultur och samhälle 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Naturvetenskap och teknik 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Mobilitet till Finland
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Kultur och samhälle 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
Naturvetenskap och teknik 03.09.2019-25.09.2019 Utlysningen har öppnat  
NOP-HS Scientific Journal call 2019
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Förvaltningsämbetet 03.09.2019-30.09.2019 Utlysningen har öppnat  
NOP-HS journal call 2017, decided on 22 Nov 2017
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Förvaltningsämbetet 20.02.2019-09.04.2019 Besluten har fattats 22.11.2017
NOP-HS journal call 2018, decided on 26 Nov 2018
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Förvaltningsämbetet 20.02.2019-09.04.2019 Besluten har fattats 26.11.2018
Kultur och samhälle 20.02.2019-09.04.2019 Bedömning pågår  
NOP-HS journal calls before 2017
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Kultur och samhälle 20.02.2019-30.09.2019 Utlysningen har öppnat  
NOS-HS Workshop call 2019
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Förvaltningsämbetet 25.04.2019-03.06.2019 Bedömning pågår  
NOS-HS workshop call 2017, grants 2018–2019, decided on 31 Oct 2017
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Kultur och samhälle 20.02.2019-30.09.2019 Utlysningen har öppnat  
NOS-HS workshop call 2018, grants for 2019–2020, decided on 23 Oct 2018
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Förvaltningsämbetet 20.02.2019-09.04.2019 Besluten har fattats 23.10.2018
Kultur och samhälle 20.02.2019-09.04.2019 Bedömning pågår  
Nytta av kol (C1 Value), inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Utveckling av forsknings finansiering 05.08.2019-04.09.2019 Bedömning pågår  
Nytta av kol (C1 Value), preliminär ansökan
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Utveckling av forsknings finansiering 02.04.2019-24.04.2019 Besluten har fattats 19.06.2019
RSF 2019 Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen (STEER), andra s
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Strategisk forskning 12.03.2019-17.04.2019 Besluten har fattats 19.06.2019
RSF 2019 Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen (STEER), prelimi
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Strategisk forskning 19.12.2018-23.01.2019 Besluten har fattats 11.03.2019
RSF 2019 Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling (IMPRES), a
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Strategisk forskning 12.03.2019-17.04.2019 Besluten har fattats 19.06.2019
RSF 2019 Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling (IMPRES), p
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Strategisk forskning 19.12.2018-23.01.2019 Besluten har fattats 11.03.2019
RSF 2019 Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle (CULT), andra steget
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Strategisk forskning 12.03.2019-17.04.2019 Besluten har fattats 19.06.2019
RSF 2019 Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle (CULT), preliminär ansökan
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Strategisk forskning 19.12.2018-23.01.2019 Besluten har fattats 11.03.2019
RSF 2019 Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (FOOD), andra steget
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Strategisk forskning 12.03.2019-24.04.2019 Besluten har fattats 19.06.2019
RSF 2019 Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (FOOD), preliminär ansökan
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Strategisk forskning 19.12.2018-23.01.2019 Besluten har fattats 11.03.2019
RSF:s matchande bidrag för Horisont 2020
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Strategisk forskning 08.02.2019-22.10.2019 Utlysningen har öppnat  
STN Ohjelmajohtaja 2019
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Strategisk forskning 27.06.2019-02.09.2019 Bedömning pågår  
Stipendier för forkarutbildning vid EUI
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Kultur och samhälle 22.05.2019-06.06.2019 Besluten har fattats 11.06.2019
Strålningsdetektorer som främjar hälsa och säkerhet (RADDESS), utlysning för internationella projekt
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Akademiprogram 02.04.2019-24.04.2019 Bedömning pågår  
WaterWorks2017 ERA-NET Cofund, inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 07.01.2019-21.01.2019 Besluten har fattats 11.02.2019

2019 | 2018 | Förfriska

2018

Akademiforskare: fortsatt bidrag för forskningskostnader, för inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 01.03.2018-02.05.2018 Besluten har fattats 29.05.2018
Biovetenskap och miljö 01.03.2018-02.05.2018 Besluten har fattats 29.05.2018
Kultur och samhälle 01.03.2018-02.05.2018 Besluten har fattats 05.06.2018
Naturvetenskap och teknik 01.03.2018-02.05.2018 Besluten har fattats 17.05.2018
Hälsa 01.03.2018-02.05.2018 Bedömning pågår 3.5.2018
Akademiforskare: inledande bidrag för forskningskostnader, för inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 27.04.2018-18.06.2018 Besluten har fattats 29.05.2018
Biovetenskap och miljö 27.04.2018-18.06.2018 Besluten har fattats 29.05.2018
Kultur och samhälle 27.04.2018-18.06.2018 Besluten har fattats 26.10.2018
Naturvetenskap och teknik 27.04.2018-18.06.2018 Besluten har fattats 18.06.2018
Akademiprofessor, andra steget (inbjudna sökande)
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 01.12.2017-10.01.2018 Besluten har fattats 23.05.2018
Kultur och samhälle 01.12.2017-10.01.2018 Besluten har fattats 23.05.2018
Naturvetenskap och teknik 01.12.2017-10.01.2018 Besluten har fattats 23.05.2018
Planering och ledningens stöd 01.12.2017-10.01.2018 Bedömning pågår  
Akademiprofessor, inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 25.06.2018-17.08.2018 Besluten har fattats 12.09.2018
Akademiprogrammet för utvecklingsforskning, inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Utveckling av forsknings finansiering 25.06.2018-11.09.2018 Besluten har fattats 23.10.2018
Akademiprojektsbidrag
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 22.05.2019
Kultur och samhälle 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 24.05.2019
Naturvetenskap och teknik 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 11.06.2019
Akademiprojektsbidrag för den yngre forskargenerationen
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 22.05.2019
Kultur och samhälle 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 24.05.2019
Naturvetenskap och teknik 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 11.06.2019
BONUS Call 2017: Synthesis
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 01.06.2018-07.06.2018 Besluten har fattats 19.06.2018
Bidrag för anställning som akademiforskare
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 06.05.2019
Kultur och samhälle 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 26.04.2019
Naturvetenskap och teknik 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 07.05.2019
Bidrag för anställning som forskardoktor
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 15.04.2019
Kultur och samhälle 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 26.04.2019
Naturvetenskap och teknik 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 07.05.2019
Bidrag för kliniska forskare
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 06.05.2019
Kultur och samhälle 10.09.2018-01.10.2018 Bedömning pågår 15.4.2019, 6.5.2019
Naturvetenskap och teknik 10.09.2018-01.10.2018 Bedömning pågår 15.4.2019, 6.5.2019
E-RARE, inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 13.11.2018-30.11.2018 Besluten har fattats 19.12.2018
ERA PerMed JTC2018, inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 04.10.2018-17.10.2018 Besluten har fattats 11.12.2018
ERA-NET Cofund CHISTERA, inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Naturvetenskap och teknik 22.10.2018-02.11.2018 Besluten har fattats 17.12.2018
ERA-NET Cofund ForestValue, inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 07.11.2018-30.11.2018 Besluten har fattats 25.01.2019
Naturvetenskap och teknik 07.11.2018-30.11.2018 Besluten har fattats 10.12.2018
EU-CELAC Platform: ICT Platform for Learning and Inclusion, inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Kultur och samhälle 17.10.2018-30.11.2018 Besluten har fattats 08.01.2019
FIRI 2018 ICOS -ERIC, inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Forskningsinfrastrukturer 23.05.2018-08.06.2018 Besluten har fattats 11.12.2018
FIRI 2018: Nya initiativ, infrasturkturer utanför vägvisare
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Planering och ledningens stöd 01.03.2018-22.05.2018 Bedömning pågår 12/18; 1/19
Forskningsinfrastrukturer 01.03.2018-22.05.2018 Besluten har fattats 11.12.2018
FIRI 2018: infrastrukturer som ingår i Finlands vägvisare
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Planering och ledningens stöd 01.03.2018-22.05.2018 Bedömning pågår 12/18; 1/19
Forskningsinfrastrukturer 01.03.2018-22.05.2018 Besluten har fattats 18.02.2019
Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2019-2020, fortsättning av finansiering
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 01.03.2018-28.03.2018 Besluten har fattats 03.05.2018
Kultur och samhälle 01.03.2018-28.03.2018 Besluten har fattats 05.06.2018
Naturvetenskap och teknik 01.03.2018-28.03.2018 Besluten har fattats 19.04.2018
Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2019-2021
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 01.06.2018-05.09.2018 Besluten har fattats 25.09.2018
Kultur och samhälle 01.06.2018-05.09.2018 Besluten har fattats 26.10.2018
Naturvetenskap och teknik 01.06.2018-05.09.2018 Besluten har fattats 02.10.2018
Flaggskeppsfinansiering för högklassiga och verkningsfulla forskningskluster
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Planering och ledningens stöd 04.06.2018-20.06.2018 Bedömning pågår  
Utveckling av forsknings finansiering 04.06.2018-20.06.2018 Besluten har fattats 08.01.2019
ICT 2023: Bortom 5G-system
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Naturvetenskap och teknik 01.03.2018-25.04.2018 Besluten har fattats 02.10.2018
ICT 2023: En programmerbar värld och avancerad programvaruteknik
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Naturvetenskap och teknik 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 04.09.2019
IIASA 2018, inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Kultur och samhälle 21.03.2018-20.04.2018 Besluten har fattats 08.05.2018
Naturvetenskap och teknik 21.03.2018-20.04.2018 Besluten har fattats 08.05.2018
JPI AMR, inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 16.10.2018-09.11.2018 Besluten har fattats 19.12.2018
Joint BiodivERsA-Belmont Forum Call on "Biodiversity Scenarios and Ecosystem services", inbjudna sök
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 01.11.2018-30.11.2018 Besluten har fattats 08.01.2019
LEAP-Agri ERA-Net 2018, inbjudna sökande
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 25.04.2018-18.05.2018 Besluten har fattats 19.06.2018
Biovetenskap och miljö 25.04.2018-18.05.2018 Besluten har fattats 19.06.2018
MISU: internationella projekt
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Naturvetenskap och teknik 01.03.2018-25.04.2018 Besluten har fattats 31.08.2018
Media och samhälle, andra steget
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Kultur och samhälle 01.08.2018-11.09.2018 Besluten har fattats 23.11.2018
Naturvetenskap och teknik 01.08.2018-11.09.2018 Besluten har fattats 23.11.2018
Utveckling av forsknings finansiering 01.08.2018-11.09.2018 Bedömning pågår  
Media och samhälle, preliminär ansökan
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Kultur och samhälle 01.03.2018-25.04.2018 Besluten har fattats 19.06.2018
Naturvetenskap och teknik 01.03.2018-25.04.2018 Besluten har fattats 19.06.2018
Hälsa 01.03.2018-25.04.2018 Besluten har fattats 19.06.2018
Mobilitet från Finland
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 31.01.2019
Kultur och samhälle 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 31.01.2019
Naturvetenskap och teknik 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 31.01.2019
Mobilitet till Finland
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 31.01.2019
Kultur och samhälle 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 22.01.2019
Naturvetenskap och teknik 10.09.2018-01.10.2018 Besluten har fattats 21.01.2019
NSF:s GRF-stipendiater
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Biovetenskap, hälsa och miljö 01.03.2018-25.04.2018 Besluten har fattats 21.05.2018
Naturvetenskap och teknik 01.03.2018-25.04.2018 Besluten har fattats 21.05.2018
RSF 2018 Kompletterande utlysning för RSF:s programmet Nycklar till hållbar tillväxt, preliminär ans
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Strategisk forskning 03.04.2018-25.04.2018 Besluten har fattats 18.06.2018
RSF 2018 Nycklar till hållbar tillväxt, kompletterande utlysning, andra steget
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Strategisk forskning 19.06.2018-11.09.2018 Besluten har fattats 26.11.2018
RSF:s matchande bidrag för Horisont 2020
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Strategisk forskning 20.01.2018-31.10.2018 Besluten har fattats 26.11.2018
Stipendier för forkarutbildning vid EUI
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Kultur och samhälle 08.05.2018-01.06.2018 Besluten har fattats 13.06.2018
Stärkande av universitetens profilering med konkurrensutsatt finansiering (Profi 5)
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Utveckling av forsknings finansiering 20.09.2018-16.11.2018 Besluten har fattats 16.05.2019
Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections, inbjudna sökanda
Ansvarsområde Hakuaika Status Beslutsdag
Kultur och samhälle 17.09.2018-12.10.2018 Besluten har fattats 26.10.2018