Finlands Akademi Finansieringsbeslut 23.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
Utlysning: 2019 FINANSIERING FÖR NSF-STIPENDIATER FÖR FORSKNING I FINLAND – utlysning för inbjudna sökande
Antal av projektet: 2
Finansiering av projektet: 10 070 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

FINANSIERING FÖR NSF-STIPENDIATER FÖR FORSKNING I FINLAND – utlysning för inbjudna sökande LT
 
Hannukainen, Antti Aalto-universitetet Closing the Bulk Metallic Glass Data Gap on High Fragility Glasses Utilizing Pt-Based Alloys and Innovative Techniques 329093 19.06.2019 01.06.2019 - 31.12.2020 5 100

Virtanen, Annele Östra Finlands universitet Novel Measurements of Nitrogen Transformations in Biogenic Aerosol 329049 19.06.2019 01.06.2019 - 31.12.2020 4 970