Finlands Akademi Finansieringsbeslut 17.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
Utlysning: 2019 FINANSIERING FÖR NSF-STIPENDIATER FÖR FORSKNING I FINLAND – utlysning för inbjudna sökande
Antal av projektet: 1
Finansiering av projektet: 13 500 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

FINANSIERING FÖR NSF-STIPENDIATER FÖR FORSKNING I FINLAND – utlysning för inbjudna sökande BTY
 
Virta, Marko Petri Helsingfors universitet Lessons from the environmental resistome in Galápagos: A One Health perspective 329031 19.06.2019 01.06.2019 - 31.12.2020 13 500