Finlands Akademi Finansieringsbeslut 20.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
Utlysning: 2019 Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2020-2021, fortsättning av finansiering
Antal av projektet: 3
Finansiering av projektet: 1 319 262 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2020-2021, fortsättning av finansiering LT
 
Kulmala, Markku T Helsingfors universitet Air quality - climate interactions and feedbacks 327227 07.05.2019   440 000

Latva-aho, Matti Uleåborgs universitet Academy Professor post research costs 327035 07.05.2019   440 000

Törmä, Päivi Aalto-universitetet Long-range coherence in nanosystems 327293 07.05.2019   439 262