Finlands Akademi Finansieringsbeslut 17.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för kultur och samhälle
Utlysning: 2019 Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2020-2021, fortsättning av finansiering
Antal av projektet: 2
Finansiering av projektet: 878 707 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2020-2021, fortsättning av finansiering KY
 
Heinämaa, Sara Jyväskylä universitet Marginalization and Experience: Phenomenological Analyses of Normality and Abnormality (MEPA) 327185 17.06.2019 01.01.2020 - 31.12.2021 440 000

Salmi, Hannu Åbo universitet Viral Culture in Early Nineteenth-Century Europe 327187 17.06.2019 01.01.2020 - 31.12.2021 438 707