Finlands Akademi Finansieringsbeslut 20.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Rådet för strategisk forskning
Utlysning: 2019 RSF 2019 Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle (CULT), andra steget
Antal av projektet: 19
Finansiering av projektet: 12 092 374 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

RSF 2019 Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle (CULT), andra steget STN
 
Ahonen, Arto Jyväskylä universitet Learning to be digital consumers. How to improve young people’s financial skills in a technologically driven consumer society? (DigiConsumers) / Konsortium: DigiConsumers 327243 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 384 157

Heponiemi, Tarja Institutet för hälsa och välfärd Towards socially inclusive digital society: transforming service culture / Konsortium: DigiIn 327145 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 989 334

Kalmi, Panu Vasa universitet Learning to be digital consumers. How to improve young people’s financial skills in a technologically driven consumer society? (DigiConsumers) / Konsortium: DigiConsumers 327241 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 870 043

Koivunen, Anu Tammerfors universitet, från 2019 Intimacy in Data-Driven Culture / Konsortium: IDA 327392 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 868 845

Kouvonen, Anne Helsingfors universitet Towards socially inclusive digital society: transforming service culture / Konsortium: DigiIn 327148 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 534 662

Kujala, Sari Aalto-universitetet Towards socially inclusive digital society: transforming service culture / Konsortium: DigiIn 327147 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 606 280

Leppänen, Ville Åbo universitet Intimacy in Data-Driven Culture / Konsortium: IDA 327397 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 326 736

Lonka, Kirsti M Helsingfors universitet Learning to be digital consumers. How to improve young people’s financial skills in a technologically driven consumer society? (DigiConsumers) / Konsortium: DigiConsumers 327242 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 878 396

Nikunen, Kaarina Tammerfors universitet, från 2019 Intimacy in Data-Driven Culture / Konsortium: IDA 327394 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 921 381

Paasonen, Susanna Åbo universitet Intimacy in Data-Driven Culture / Konsortium: IDA 327391 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 497 697

Pirjatanniemi, Elina Åbo Akademi Intimacy in Data-Driven Culture / Konsortium: IDA 327396 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 288 069

Rantanen, Teemu Laurea yrkeshögskola Towards socially inclusive digital society: transforming service culture / Konsortium: DigiIn 327169 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 529 616

Rautavuori, Piritta Institutet för hälsa och välfärd Towards socially inclusive digital society: transforming service culture / Konsortium: DigiIn 327226 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 430 837

Ruuskanen, Olli-Pekka Pellervo ekonomisk forskning PTT Learning to be digital consumers. How to improve young people’s financial skills in a technologically driven consumer society? (DigiConsumers) / Konsortium: DigiConsumers 327244 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 373 971

Seppänen, Eija Mari-Anne Talous ja nuoret TAT Learning to be digital consumers. How to improve young people’s financial skills in a technologically driven consumer society? (DigiConsumers) / Konsortium: DigiConsumers 327867 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 299 774

Taipale, Sakari Jyväskylä universitet Towards socially inclusive digital society: transforming service culture / Konsortium: DigiIn 327149 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 439 199

Topo, Päivi Ikäinstituutti Towards socially inclusive digital society: transforming service culture / Konsortium: DigiIn 327150 19.06.2019 01.08.2019 - 31.08.2022 96 701

Vänskä, Annamari Aalto-universitetet Intimacy in Data-Driven Culture / Konsortium: IDA 327395 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 596 497

Wilska, Terhi-Anna Jyväskylä universitet Learning to be digital consumers. How to improve young people’s financial skills in a technologically driven consumer society? (DigiConsumers) / Konsortium: DigiConsumers 327237 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 160 179