Finlands Akademi Finansieringsbeslut 18.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Rådet för strategisk forskning
Utlysning: 2019 RSF 2019 Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen (STEER), andra s
Antal av projektet: 15
Finansiering av projektet: 12 067 273 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

RSF 2019 Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen (STEER), andra s STN
 
Ala-Mantila, Sanna E Helsingfors universitet Smart land use policy for sustainable urbanization / Konsortium: SLUPSU 327802 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 452 566

Furman, Eeva Rebekka Finlands miljöcentral Towards Eco-Welfare State: Orchestrating for Systemic Impact (ORSI) / Konsortium: ORSI 327768 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 921 336

Hallamaa, Jaana Helsingfors universitet Ethical AI for the Governance of the Society (ETAIROS) / Konsortium: ETAIROS 327353 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 716 550

Häikiö, Liisa Tammerfors universitet, från 2019 Towards Eco-Welfare State: Orchestrating for Systemic Impact (ORSI) / Konsortium: ORSI 327161 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 274 366

Jalas, Mikko Aalto-universitetet Towards Eco-Welfare State: Orchestrating for Systemic Impact (ORSI) / Konsortium: ORSI 327771 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 628 533

Junnila, Seppo Aalto-universitetet Smart land use policy for sustainable urbanization / Konsortium: SLUPSU 327800 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 2 046 278

Leikas, Jaana Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Ethical AI for the Governance of the Society (ETAIROS) / Konsortium: ETAIROS 327356 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 406 945

Nieminen, Mika Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Towards Eco-Welfare State: Orchestrating for Systemic Impact (ORSI) / Konsortium: ORSI 327770 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 732 052

Nummenmaa, Jyrki Tammerfors universitet, från 2019 Ethical AI for the Governance of the Society (ETAIROS) / Konsortium: ETAIROS 327352 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 062 903

Piirainen, Kalle Forefront Oy Ethical AI for the Governance of the Society (ETAIROS) / Konsortium: ETAIROS 327355 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 319 382

Ruonavaara, Hannu Åbo universitet Smart land use policy for sustainable urbanization / Konsortium: SLUPSU 327801 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 672 513

Saariluoma, Pertti Jyväskylä universitet Ethical AI for the Governance of the Society (ETAIROS) / Konsortium: ETAIROS 327354 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 446 126

Viljanen, Mika Åbo universitet Ethical AI for the Governance of the Society (ETAIROS) / Konsortium: ETAIROS 327357 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 304 593

Vinnari, Eija Marjatta Tammerfors universitet, från 2019 Towards Eco-Welfare State: Orchestrating for Systemic Impact (ORSI) / Konsortium: ORSI 327769 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 630 576

Votsis, Athanasios Meteorologiska institutet Smart land use policy for sustainable urbanization / Konsortium: SLUPSU 327803 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 452 554