Finlands Akademi Finansieringsbeslut 17.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Rådet för strategisk forskning
Utlysning: 2019 RSF 2019 Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling (IMPRES), a
Antal av projektet: 23
Finansiering av projektet: 13 028 060 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

RSF 2019 Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling (IMPRES), a STN
 
Antikainen, Riina Finlands miljöcentral Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327300 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 440 375

Ballardini, Rosa Lapplands universitet Bio-oils based polymeric composites; value chain from syntheisis to additive manufacturing / Konsortium: VALUEBIOMAT 327251 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 569 879

Cura, Kirsti Lahden ammattikorkeakoulu Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327339 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 367 561

Freeman, Harold North Carolina State University Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327213 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 357 977

Halme, Minna Aalto-universitetet Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327296 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 030 990

Hauta-Kasari, Markku Östra Finlands universitet Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327838 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 183 730

Ilvesniemi, Hannu Naturresursinstitutet Bio-oils based polymeric composites; value chain from syntheisis to additive manufacturing / Konsortium: VALUEBIOMAT 327813 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 572 438

Keskitalo, Marjo Naturresursinstitutet Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327196 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 435 049

Koivu, Tapio Heureka Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327385 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 6 017

Kololuoma, Terho Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327303 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 373 110

Laaksonen, Päivi Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327209 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 434 323

Levänen, Jarkko Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327510 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 227 595

Lohmann, Julia Aalto-universitetet Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327330 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 435 044

Niinimäki, Kirsi Aalto-universitetet Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327299 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 665 054

Penttilä, Merja Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327193 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 435 044

Rysä, Jaana Östra Finlands universitet Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327194 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 435 044

Räisänen, Riikka Helsingfors universitet Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327178 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 683 824

Seppälä, Jukka Aalto-universitetet Bio-oils based polymeric composites; value chain from syntheisis to additive manufacturing / Konsortium: VALUEBIOMAT 327248 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 2 080 134

Sixta, Herbert Aalto-universitetet Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327298 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 634 706

Sorsa, Kaisa Åbo yrkeshögskola Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327343 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 258 293

Suomalainen, Sini Rhea Solutions OY Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327377 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 182 763

Ylen, Peter Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Bio-oils based polymeric composites; value chain from syntheisis to additive manufacturing / Konsortium: VALUEBIOMAT 327252 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 784 160

Österberg, Monika Aalto-universitetet Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327195 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 434 950