Finlands Akademi Finansieringsbeslut 20.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Rådet för strategisk forskning
Utlysning: 2019 RSF 2019 Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (FOOD), andra steget
Antal av projektet: 16
Finansiering av projektet: 14 212 294 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

RSF 2019 Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (FOOD), andra steget STN
 
Heinonsalo, Jussi Helsingfors universitet Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (MULTA) / Konsortium: MULTA 327342 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 299 661

Huttunen, Suvi Jyväskylä universitet Just transition: tackling inequalities on the way to a sustainable, healthy and climate-neutral food system (JUST-FOOD) / Konsortium: JUST-FOOD 327369 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 870 249

Höijer, Laura Baltic Sea Action Group Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (MULTA) / Konsortium: MULTA 327223 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 696 247

Kaljonen, Minna Finlands miljöcentral Just transition: tackling inequalities on the way to a sustainable, healthy and climate-neutral food system (JUST-FOOD) / Konsortium: JUST-FOOD 327284 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 257 206

Karttunen, Kaisa e2 tutkimus Just transition: tackling inequalities on the way to a sustainable, healthy and climate-neutral food system (JUST-FOOD) / Konsortium: JUST-FOOD 327525 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 435 155

Laine, Anna-Liisa Univerisity of Zurich Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (MULTA) / Konsortium: MULTA 327222 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 232 082

Liski, Jari Meteorologiska institutet Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (MULTA) / Konsortium: MULTA 327214 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 052 963

Lohila, Annalea Helsingfors universitet Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (MULTA) / Konsortium: MULTA 327221 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 232 314

Mattila, Tuomas Finlands miljöcentral Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (MULTA) / Konsortium: MULTA 327350 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 348 124

Muilu, Toivo Antero Naturresursinstitutet Legumes for sustainable food system and healthy life (LEG4LIFE) / Konsortium: LEG4LIFE 327700 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 561 604

Männistö, Satu Institutet för hälsa och välfärd Legumes for sustainable food system and healthy life (LEG4LIFE) / Konsortium: LEG4LIFE 327699 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 580 176

Pajari, Anne-Maria Helsingfors universitet Legumes for sustainable food system and healthy life (LEG4LIFE) / Konsortium: LEG4LIFE 327698 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 3 691 271

Saarinen, Merja Naturresursinstitutet Just transition: tackling inequalities on the way to a sustainable, healthy and climate-neutral food system (JUST-FOOD) / Konsortium: JUST-FOOD 327634 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 918 660

Tribaldos, Theresa University of Bern Just transition: tackling inequalities on the way to a sustainable, healthy and climate-neutral food system (JUST-FOOD) / Konsortium: JUST-FOOD 327371 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 580 183

Uusitalo, Risto Naturresursinstitutet Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (MULTA) / Konsortium: MULTA 327236 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 779 492

Valsta, Liisa Institutet för hälsa och välfärd Just transition: tackling inequalities on the way to a sustainable, healthy and climate-neutral food system (JUST-FOOD) / Konsortium: JUST-FOOD 327370 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 676 907