Finlands Akademi Finansieringsbeslut 20.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
Utlysning: 2019 WaterWorks2017 ERA-NET Cofund, inbjudna sökande
Antal av projektet: 6
Finansiering av projektet: 947 601 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

WaterWorks2017 ERA-NET Cofund, inbjudna sökande BTY
 
Furman, Eeva Rebekka Finlands miljöcentral To Ally Technology, Nature and Society for integrated urban water management (ATeNaS) 326851 11.02.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 151 988

Klöve, Björn Uleåborgs universitet WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE USE AND PROTECTION OF PEATLANDS 326848 11.02.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 261 450

Koivusalo, Harri Aalto-universitetet Evidence based assessment of NWRM for sustainable water management (EviBAN) 326787 11.02.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 154 362

Molarius, Riitta Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Evidence based assessment of NWRM for sustainable water management (EviBAN) 326842 11.02.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 79 804

Ojala, Anne Helsingfors universitet Reducing the effects of forest management to inland waters (REFORMWATER) 326831 11.02.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 143 320

Pumpanen, Jukka Östra Finlands universitet Reducing the effects of forest management to inland waters (REFORMWATER) 326818 11.02.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 156 677