Finlands Akademi Finansieringsbeslut 20.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
Utlysning: 2018 E-RARE, inbjudna sökande
Antal av projektet: 1
Finansiering av projektet: 299 801 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

E-RARE, inbjudna sökande BTY
 
Fagerholm, Susanna Helsingfors universitet LADOMICS. Multi-omics approaches for discovery of new disease mechanisms of LAD-I and LAD-III immunodeficiencies 326358 19.12.2018 01.03.2019 - 28.02.2022 299 801