Finlands Akademi Finansieringsbeslut 20.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
Utlysning: 2018 ERA-NET Cofund ForestValue, inbjudna sökande
Antal av projektet: 2
Finansiering av projektet: 527 184 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

ERA-NET Cofund ForestValue, inbjudna sökande LT
 
Kruus, Kristiina Teknologiska forskningscentralen VTT Ab From fundamentals to valorization: Enzymatic oxidation of cellulosic fibres and underlying mechanisms (FunEnzFibres) 326359 10.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 294 000

Linder, Markus Aalto-universitetet A novel material concept for high strength cellulose composites 326345 10.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 233 184