Finlands Akademi Finansieringsbeslut 17.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
Utlysning: 2018 ERA-NET Cofund ForestValue, inbjudna sökande
Antal av projektet: 4
Finansiering av projektet: 835 876 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

ERA-NET Cofund ForestValue, inbjudna sökande BTY
 
Hujala, Teppo Östra Finlands universitet Small diameter wood utilization with innovative stand management for multifunctional forests and a growing sustainable bio-economy 326614 25.01.2019 01.02.2019 - 31.01.2022 104 000

Mäkipää, Raisa Naturresursinstitutet Small Forests - Big players: Valorising small scale forestry for a bio-based economy 326375 10.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 350 427

Mönkkönen, Mikko Jyväskylä universitet Management for multifunctionality in European forests in the era of bioeconomy / Konsortium: MultiForest 326321 25.01.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 281 449

Primmer, Eeva Finlands miljöcentral Management for multifunctionality in European forests in the era of bioeconomy / Konsortium: MultiForest 326322 25.01.2019 01.04.2019 - 31.03.2022 100 000