Finlands Akademi Finansieringsbeslut 18.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
Utlysning: 2018 ERA-NET Cofund CHISTERA, inbjudna sökande
Antal av projektet: 5
Finansiering av projektet: 1 100 000 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

ERA-NET Cofund CHISTERA, inbjudna sökande LT
 
Alves, Hirley Uleåborgs universitet Framework for the Identification of Rare Events via Machine learning and IoT Networks (FIREMAN) 326301 17.12.2018 01.05.2019 - 30.04.2022 216 979

Juliano Nardelli, Pedro Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT Framework for the Identification of Rare Events via Machine learning and IoT Networks (FIREMAN) 326270 17.12.2018 01.05.2019 - 30.04.2022 219 903

Kyrki, Ville Aalto-universitetet Interactive Perception-Action-Learning for Modelling Objects 326304 17.12.2018 01.05.2019 - 30.04.2022 288 301

Röning, Juha Uleåborgs universitet Context-aware and Veracious Big Data Analytics for Industrial IoT 326305 17.12.2018 01.09.2019 - 31.08.2022 178 325

Sigg, Stephan Aalto-universitetet RadioSense - Wireless Big Data Augmented Smart Industry 326288 17.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 196 492