Finlands Akademi Finansieringsbeslut 17.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
Utlysning: 2018 JPI AMR, inbjudna sökande
Antal av projektet: 1
Finansiering av projektet: 298 811 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

JPI AMR, inbjudna sökande BTY
 
Tammela, Päivi Helsingfors universitet Restoring E. coli Sensitivity for Antibiotics by blocking TolC-Mediated Efflux 326261 19.12.2018 01.04.2019 - 31.03.2022 298 811