Finlands Akademi Finansieringsbeslut 20.08.2019
 
 
 
Annetuilla hakuehdoilla ei päätöksiä.
Beslutsår:  
Ansvarsområde:  
Utlysning: 2018 Akademiprogrammet för utvecklingsforskning, inbjudna sökande