Finlands Akademi Finansieringsbeslut 18.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
Utlysning: 2018 Akademiprofessor, inbjudna sökande
Antal av projektet: 1
Finansiering av projektet: 156 239 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Akademiprofessor, inbjudna sökande BTY
 
Alitalo, Kari Helsingfors universitet Colorectal cancer stem cells vascular growth factors in tumor progression 320249 12.09.2018 01.06.2019 - 31.05.2020 156 239