Finlands Akademi Finansieringsbeslut 18.09.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Rådet för strategisk forskning
Utlysning: 2018 RSF 2018 Nycklar till hållbar tillväxt, kompletterande utlysning, andra steget
Antal av projektet: 23
Finansiering av projektet: 14 851 488 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

RSF 2018 Nycklar till hållbar tillväxt, kompletterande utlysning, andra steget STN
 
Aarikka-Stenroos, Leena Tammerfors universitet, från 2019 Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business Ecosystems / Konsortium: CICAT2025 320194 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 853 125

Hakala, Henri Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT New packaging solutions for people, planet and business (PACKAGE-HEROES) / Konsortium: PACKAGE-HEROES 320217 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 741 590

Harlin, Ali Teknologiska forskningscentralen VTT Ab New packaging solutions for people, planet and business (PACKAGE-HEROES) / Konsortium: PACKAGE-HEROES 320215 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 1 484 080

Jokinen, Pekka Tammerfors universitet, från 2019 Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business Ecosystems / Konsortium: CICAT2025 320206 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 1 086 129

Kauppi, Sari Finlands miljöcentral Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield / Konsortium: SUDDEN 320233 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 352 468

Kokko, Sami Jyväskylä universitet Healthy Lifestyles to Boost Sustainable Growth (STYLE) / Konsortium: STYLE 320403 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 397 138

Kääriä, Juha Åbo yrkeshögskola Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business Ecosystems / Konsortium: CICAT2025 320311 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 208 219

Lehtimäki, Hanna Östra Finlands universitet Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business Ecosystems / Konsortium: CICAT2025 320209 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 978 439

Lundström, Mari Aalto-universitetet Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield / Konsortium: SUDDEN 320219 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 351 403

Miettinen, Mirella Östra Finlands universitet Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield / Konsortium: SUDDEN 320220 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 700 541

Mänttäri, Mika Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield / Konsortium: SUDDEN 320218 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 421 902

Onkila, Tiina Jyväskylä universitet Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business Ecosystems / Konsortium: CICAT2025 320205 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 269 596

Packalen, Tuula Naturresursinstitutet New packaging solutions for people, planet and business (PACKAGE-HEROES) / Konsortium: PACKAGE-HEROES 320298 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 1 333 817

Paloniemi, Riikka Finlands miljöcentral Healthy Lifestyles to Boost Sustainable Growth (STYLE) / Konsortium: STYLE 320402 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 436 041

Sandberg, Birgitta Åbo universitet Healthy Lifestyles to Boost Sustainable Growth (STYLE) / Konsortium: STYLE 320404 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 430 804

Sokero, Mikael Demos Research Institute Oy Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield / Konsortium: SUDDEN 320221 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 340 770

Suonpää, Juha Tammerfors yrkeshögskola Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business Ecosystems / Konsortium: CICAT2025 320208 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 245 300

Tapio, Petri Åbo universitet Healthy Lifestyles to Boost Sustainable Growth (STYLE) / Konsortium: STYLE 320399 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 998 202

Teerikangas, Satu Åbo universitet Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business Ecosystems / Konsortium: CICAT2025 320207 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 536 503

Tuominen, Anu Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Healthy Lifestyles to Boost Sustainable Growth (STYLE) / Konsortium: STYLE 320401 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 408 401

Tynkkynen, Nina Åbo Akademi New packaging solutions for people, planet and business (PACKAGE-HEROES) / Konsortium: PACKAGE-HEROES 320299 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 353 953

Vasankari, Tommi UKK-instituutti Healthy Lifestyles to Boost Sustainable Growth (STYLE) / Konsortium: STYLE 320400 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 421 975

Yli-Kauhaluoma, Jari Helsingfors universitet Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield / Konsortium: SUDDEN 320210 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 1 501 092