Finlands Akademi Finansieringsbeslut 18.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
Utlysning: 2018 BONUS Call 2017: Synthesis
Antal av projektet: 2
Finansiering av projektet: 143 722 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

BONUS Call 2017: Synthesis BTY
 
Bonsdorff, Erik Åbo Akademi Taking stock of Baltic Sea food webs: synthesis for sustainable use of ecosystem goods and services (XWEBS) 320127 19.06.2018 01.01.2019 - 30.09.2020 42 000

Meissner, Kristian Finlands miljöcentral Future Marine Assessment and Monitoring of the Baltic (BONUS FUMARI) 320110 19.06.2018 01.10.2018 - 31.03.2020 101 722